2001-2010پاپ

It Must Be love

Download

It Must Be love By Enrique Iglesias

There is something I gotta tell you
یه چیزی هست که باید بهت بگم
It goes like this
قضیه از این قراره

Do you know you control
میدونی کنترل تک تک
Every single breath I take?
نفس هایی که میکشم دست توئه؟
You can see through my soul
میتونی از اعماق وجودم ببینی
I feel it in the love we make
من با عشق و عاشقیمون حسش میکنم

And I try to find a place
و سعی میکنم یه جایی رو پیدا کنم
Where I can hide (yeah)
یه جایی که بتونم پنهان شم
But every time I try to fight the feeling
اما هر بار که سعی میکنم با این احساس مبارزه کنم
It takes over me (yeah)
اون وجودمو تصرف میکنه

It must be love
به احتمال زیاد عشقه
Baby coz it’s killing me looking in your eyes
آخه عزیزم نگاه کردن به چشات منو دیوونه میکنه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه
Coz everytime you walk away I just fall apart
آخه هر وقت که ازم دور میشی من نابود میشم

And I don’t know what it is
و نمیدونم این چیه
But I feel I’m in too deep
اما حس میکنم بدجوری گرفتارش شدم
No, I don’t know what it is
نه، نمیدونم این چیه
It must be love (yeah)
به احتمال زیاد عشقه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه

When we talk you can read
وقتی حرف میزنیم تو میتونی
Every word inside my head
تک تک حرفای تو ذهنمو بخونی
Like you know what I need
انگار که میدونی چی میخوام
And I can’t imagine anywhere
و من نمیتونم هرجایی رو تصور کنم

I’d wanna be then right here with you baby next to me
پس میخوام همینجا رو تصور کنم جایی که تو کنارمی عزیزم
Why can’t you see?
چرا نمیتونی ببینی؟
I try to fight the feeling, but I do believe (yeah)
سعی میکنم با این احساس مبارزه کنم، ولی من باورم دارم که

It must be love
به احتمال زیاد عشقه
Baby coz it’s killing me looking in your eyes
آخه عزیزم نگاه کردن به چشات منو دیوونه میکنه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه
Coz everytime you walk away I just fall apart
آخه هر وقت که ازم دور میشی من نابود میشم

And I don’t know what it is
و نمیدونم این چیه
But I feel I’m in too deep
اما حس میکنم بدجوری گرفتارش شدم
No, I don’t know what it is
نه، نمیدونم این چیه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه

I try to find a place
سعی میکنم یه جایی رو پیدا کنم
Where I can hide (yeah)
جایی که بتونم پنهان شم
But everytime I try to fight the feeling
اما هر بار که سعی میکنم با این احساس مبارزه کنم
It takes over me (Oouh)
اون وجودمو تصرف میکنه

It must be love
به احتمال زیاد عشقه
Baby coz it’s killing me looking in your eyes
آخه عزیزم نگاه کردن به چشات منو دیوونه میکنه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه
Coz everytime you walk away I just fall apart
آخه هر وقت که ازم دور میشی من نابود میشم
And I don’t know what it is
و نمیدونم این چیه
But I feel I’m in too deep
اما حس میکنم بدجوری گرفتارش شدم
No, I don’t know what it is
نه، نمیدونم این چیه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه
It must be love
به احتمال زیاد عشقه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00