1950-2000راک

Casablanca

Download

Casablanca By Bertie Higgins

I fell in love with you watching Casablanca
وقتی فیلم کازابلانکا رو میدیدیم عاشقت شدم
Back row of the drive-in show
تو ردیف های عقب درایوین سینما
In the flickering light
با نوری که کم و زیاد میشد
Popcorn and cokes beneath the stars
پف فیل و نوشابه، زیر آسمون پر ستاره
Became champagne and caviar
مثل شامپاین و خاویار مزه میدادن
Making love on a long hot summer’s night
عشق بازی تو یه شب داغ و طولانی تابستون

I thought you fell in love with me watching Casablanca
وقتی کازابلانکا رو میدیدیم فکر کردم تو هم عاشقم شدی
Holding hands ‘neath the paddle fans
زیر پنکه های سقفی دست همدیگه رو گرفته بودیم
In Rick’s candle lit cafe
تو نور شمع کافه ریک
Hiding in the shadows from the spies
از دست خبرچین ها، تو سایه ها پنهان میشدیم
Moroccan moonlight in your eyes
چشمات مثل ماهِ مراکش میدرخشید و
Making magic at the movies in my old Chevrolet
وقتی تو سینما سوار شورلت قدیمی من بودیم جادو میکردن
Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca
فیلم کازابلانکا رو که میبینی بوسه ها هنوز همونن
But, a kiss is not a kiss without your sigh
ولی بوسه ای که با صدای نفس تو نباشه که بوسه نیست
Please come back to me in Casablanca
لطفا خاطره هایی که با کازابلانکا داشتیم رو به خاطر بیار
I love you more and more each day as time goes by
عشق من به تو هر روز با گذر زمان بیشتر و بیشتر میشه

I guess there’re many broken hearts in Casablanca
شاید دلشکسته های زیادی تو شهر کازابلانکا باشن
You know I’ve never really been there
میدونی که من هیچوقت واقعا اونجا نبودم
So, I don’t know
واسه همین نمیدونم
I guess our love story will never be seen on the big wide silver screen
فکر کنم ماجرای عشق ما هیچوقت رو پرده بزرگ نقره ای رنگ سینما به تصویر کشیده نشه
But, it hurt just as bad when I had to watch you go
و این درست به اندازه وقتی که مجبور شدم رفتنت رو ببینم دردناکه

Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca
فیلم کازابلانکا رو که میبینی بوسه ها هنوز همونن
But, a kiss is not a kiss without your sigh
ولی بوسه ای که با صدای نفس تو نباشه که بوسه نیست
Please come back to me in Casablanca
لطفا خاطره هایی که با کازابلانکا داشتیم رو به خاطر بیار
I love you more and more each day as time goes by
عشق من به تو هر روز با گذر زمان بیشتر و بیشتر میشه

Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca
فیلم کازابلانکا رو که میبینی بوسه ها هنوز همونن
But, a kiss is not a kiss without your sigh
ولی بوسه ای که با صدای نفس تو نباشه که بوسه نیست
Please come back to me In Casablanca
لطفا خاطره هایی که با کازابلانکا داشتیم رو به خاطر بیار
I love you more and more each day as time goes by
عشق من به تو هر روز با گذر زمان بیشتر و بیشتر میشه

I love you more and more each day as time goes by
عشق من به تو هر روز با گذر زمان بیشتر و بیشتر میشه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 13) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00