2016-2020پاپ

Closer

Download

Closer By The Chainsmokers ft. Halsey

Hey, I was doing just fine before I met you
قبل از اینکه ببینمت حال و روز خوبی داشتم
I drink too much
بیش از حد نوشیدنی میخورم
And that’s an issue, but I’m okay
و این خودش یه مشکله، با این حال روبه راهم
Hey, you tell your friends
به دوستات بگو
It was nice to meet them
از دیدنشون خوشحال شدم
But I hope I never see them again
ولی امیدوارم دیگه هیچوقت نبینمشون

I know it breaks your heart
میدونم این دلت رو میشکنه
Moved to the city in a broke-down car
رفتن به شهر با یه ماشین از کار افتاده
And four years, no calls
و چهار سال، بدون هیچ تماسی
Now you’re lookin’ pretty in a hotel bar
الان تو بار هتل زیبا به نظر میایی
And I-I-I can’t stop
و نمیتونم جلوی خودمو بگیرم
No, I-I-I can’t stop
نه، نمیتونم جلوی خودمو بگیرم

So, baby, pull me closer
پس عزیزم، بغلم کن و بهم نزدیکتر شو
In the backseat of your Rover
رو صندلی عقب لندرورت که
That I know you can’t afford
میدونم از عهده خریدنش بر نمیایی
Bite that tattoo on your shoulder
گاز گرفتن خالکوبی های رو شونه ات
Pull the sheets right off the corner
خیلی سریع ملافه های
Of the mattress that you stole
تشکی که از هم اتاقیت تو شهر بولدر
From your roommate back in Boulder
دزدیدی رو جمع کن
We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم

We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم
We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم

You look as good as the day I met you
تو به خوبی همون روزی هستی که دیدمت
I forget just why I left you, I was insane
نمیدونم چرا بیخیالت شدم، عقل نداشتم
Stay and play that blink-182 song
بمون و آهنگ 182 گروه بلینک رو پلی کن
That we beat to death in Tucson, okay
همونی که تو شهر توسان تا حد مرگ گوش میدادیم

I know it breaks your heart
میدونم این دلت رو میشکنه
Moved to the city in a broke-down car
رفتن به شهر با یه ماشین از کار افتاده
And four years, no call
و چهار سال، بدون هیچ تماسی
Now I’m lookin’ pretty in a hotel bar
الان تو بار هتل زیبا به نظر میایی
And I-I-I can’t stop
و نمیتونم جلوی خودمو بگیرم
No, I-I-I can’t stop
نه، نمیتونم جلوی خودمو بگیرم

So, baby, pull me closer
پس عزیزم، بغلم کن و بهم نزدیکتر شو
In the backseat of your Rover
رو صندلی عقب لندرورت که
That I know you can’t afford
میدونم از عهده خریدنش بر نمیایی
Bite that tattoo on your shoulder
گاز گرفتن خالکوبی های رو شونه ات
Pull the sheets right off the corner
خیلی سریع ملافه های
Of the mattress that you stole
تشکی که از هم اتاقیت تو شهر بولدر
From your roommate back in Boulder
دزدیدی رو جمع کن
We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم

We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم
We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم

So, baby, pull me closer
پس عزیزم، بغلم کن و بهم نزدیکتر شو
In the backseat of your Rover
رو صندلی عقب لندرورت که
That I know you can’t afford
میدونم از عهده خریدنش بر نمیایی
Bite that tattoo on your shoulder
گاز گرفتن خالکوبی های رو شونه ات
Pull the sheets right off the corner
خیلی سریع ملافه های
Of the mattress that you stole
تشکی که از هم اتاقیت تو شهر بولدر
From your roommate back in Boulder
دزدیدی رو جمع کن
We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم

We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم
(No, we ain’t ever getting older)
نه، ما هیچوقت پیر نمیشیم
We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم
(No, we ain’t ever getting older)
نه، ما هیچوقت پیر نمیشیم
We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم
(We ain’t ever getting older)
ما هیچوقت پیر نمیشیم
We ain’t ever getting older
ما هیچوقت پیر نمیشیم
(No, we ain’t ever getting older)
نه، ما هیچوقت پیر نمیشیم
(We ain’t ever getting older)
ما هیچوقت پیر نمیشیم
(No, we ain’t ever getting older)
نه، ما هیچوقت پیر نمیشیم

مترجم: داود صمدی

emmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 1

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00