2016-2020پاپ

Crave You

Download

Crave You By Robinson

There was a time in my life
یه روزایی رو تو زندگیم تجربه کردم که
It was lighter
روشن تر و
And better
بهتر بودن
When you came around
وقتی تو از راه رسیدی
Made me forget
کاری کردی که فراموش کنم
What I was so sad about
واسه چی اینقدر ناراحتم
Sad about everything
ناراحت از زمین و زمان

Just like that
به همین راحتی
You’ve taken all that you had given back
تمام چیزایی که برام به ارمغان آورده بودی رو ازم گرفتی

And now I can see
و الان میتونم ببینم که
You’re no good for me
تو مناسب من نیستی
Why do I feel like I need you?
چرا احساس میکنم بهت نیاز دارم؟
Locked in sweet misery
به اندوهی دلنشین گرفتار شدم
Somehow I still want you
یجورایی هنوزم میخوامت
You do not care for me
تو بهم اهمیتی نمیدی
But I crave you
ولی من مشتاقتم
I crave you
من مشتاقتم
I crave you
من مشتاقتم
I crave you
من مشتاقتم

I can’t help thinking of you
نمیتونم بهت فکر نکنم
Situations in my head
اوضاع و احوال ذهنمم
Do nothing for me
هیچ کمکی بهم نمیکنه
Lead me back to a dead end
منو به بن بست میکشونه
And I.. try to leave you behind
و من.. سعی کردم که ازت عبور کنم

Just like that
به همین راحتی
I lose the love
عشقی رو باختم
I thought I had
که فکر میکردم
Found in you
درون تو پیدا کردم

And now I can see
و الان میتونم ببینم که
You’re no good for me
تو مناسب من نیستی
Why do I feel like I need you
چرا احساس میکنم بهت نیاز دارم؟
Locked in sweet misery
به اندوهی دلنشین گرفتار شدم
Somehow I still want you
یجورایی هنوزم میخوامت
You do not care for me
تو بهم اهمیتی نمیدی
But I crave you
ولی من مشتاقتم
I crave you
من مشتاقتم
I crave you
من مشتاقتم
I crave you
من مشتاقتم

And you do not care for me
و تو بهم اهمیتی نمیدی
You do not care for me
تو بهم اهمیتی نمیدی
And you never
و تو هیچوقت
And you never will
و تو هیچوقت اینکارو نمیکنی

And now I can see
و الان میتونم ببینم که
You’re no good for me
تو مناسب من نیستی
Why do I feel like I need you
چرا احساس میکنم بهت نیاز دارم؟
Locked in sweet misery
به اندوهی دلنشین گرفتار شدم
Somehow I still want you
یجورایی هنوزم میخوامت
You do not care for me
تو بهم اهمیتی نمیدی
But I crave you
ولی من مشتاقتم
I crave you
من مشتاقتم
I crave you
من مشتاقتم
I crave you
من مشتاقتم
I crave you
من مشتاقتم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 72) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

2 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ناشناس
ناشناس
8 ماه قبل

دوستش داشتم

فاطمه
فاطمه
2 ماه قبل

عالیه

0:00
0:00