2016-2020دنس / الکترونیک

Different World

Download

Different World By Alan Walker
feat. Sofia Carson

All we know
چیزایی که میدونیم
Left untold
سربه مهر مونده
Beaten by a broken dream
رویایی درهم شکسته ما رو از پا در آورد
Nothing like what it used to be (Used to be)
دیگه هیچی مثل قبل نیست

We’ve been chasing our demons down an empty road
تو جاده ای سوت و کور دنبال شیاطین درونمون بودیم
Been watching our castle turning into dust
به خاک تبدیل شدن قلعه مون رو تماشا میکردیم
Escaping our shadows just to end up here
از سایه هامون فراری بودیم که آخرش به اینجا برسیم
Once more
یه بار دیگه
And we both know
و هر دومون میدونیم

This is not the world we had in mind
این اون دنیایی نیست که مد نظرمون بود
But we got time
ولی هنوزم وقت داریم
We are stuck on answers we can’t find
ما درگیر راه حل هایی شدیم که نمیتونیم پیدا کنیم
But we got time
ولی هنوزم وقت داریم
And even though we might have lost tonight
و با اینکه شاید امشب رو از دست داده باشیم
The skyline reminds us of a different time
خط افق آسمون شروع یه روز دیگه رو به ما یادآوری میکنه
This is not the world we had in mind
این اون دنیایی نیست که مد نظرمون بود
But we got time
ولی هنوزم وقت داریم

Broken smile, tired eyes
لبخندی ساختگی، چشایی خسته
I can feel your longing heart
میتونم دل مشتاقت رو احساس کنم
Call my name, howling from afar
اسم منو از دور فریاد بزن

We’ve been fighting our demons just to stay afloat
با شیاطین درونمون مبارزه کردیم تا سرپا بمونیم
Been building a castle just to watch it fall
قعله ای ساختیم تا فرو ریختنش رو تماشا کنیم
Been running forever just to end up here
دائما سگ دو میزدیم که آخرش به اینجا برسیم
Once more
یه بار دیگه
And now we know
و هر دومون میدونیم

This is not the world we had in mind
این اون دنیایی نیست که مد نظرمون بود
But we got time
ولی هنوزم وقت داریم
We are stuck on answers we can’t find
ما درگیر راه حل هایی شدیم که نمیتونیم پیدا کنیم
But we got time
ولی هنوزم وقت داریم
And even though we might have lost tonight
و با اینکه شاید امشب رو از دست داده باشیم
The skyline reminds us of a different time
خط افق آسمون شروع یه روز دیگه به ما یادآوری میکنه
This is not the world we had in mind
این اون دنیایی نیست که مد نظرمون بود
But we got time
ولی هنوزم وقت داریم

Take me back
منو برگردون
Back to the mountainside
برگردون به دامنه کوه
Under the Northern Lights
زیر شفق های قطبی
Chasing the stars
ستاره ها رو دنبال کنیم
Take me back
منو برگردون
Back to the mountainside
برگردون به دامنه کوه
When we were full of life
وقتی که سرشار از زندگی بودیم
Back to the start
برگردون به روزای اول آشنایی
And we both know that
و هر دومون میدونیم که

This is not the world we had in mind
این اون دنیایی نیست که مد نظرمون بود
But we got time
ولی هنوزم وقت داریم
We are stuck on answers we can’t find
ما درگیر راه حل هایی شدیم که نمیتونیم پیدا کنیم
But we got time
ولی هنوزم وقت داریم
And even though we might have lost tonight
و با اینکه شاید امشب رو از دست داده باشیم
The skyline reminds us of a different time
خط افق آسمون شروع یه روز دیگه به ما یادآوری میکنه
This is not the world we had in mind
این اون دنیایی نیست که مد نظرمون بود
But we got time
ولی هنوزم وقت داریم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 8) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00