2001-2010راک

Everywhere I Go

Download

Everywhere I Go By Chris De Burgh

Everywhere I go
هرجا میرم
Everywhere I go I see an image of her face
هر جا میرم تصویری از صورتش جلو چشمامه
She talks to me
باهام حرف میزنه
She talks to me in a thousand ways
با هزار روش باهام حرف میزنه

Everyone I know
هر کیو میشناسم
Everyone I know is calling on the telephone
هر کیو میشناسم داره بهم زنگ میزنه و میگه
Are you ok, are you alright
خوبی، روبراهی؟
Cos you’re never at home?
چرا هیچوقت خونه نیستی؟

Well I couldn’t be better
خب از این بهتر نمیشم
I found my way
راهمو پیدا کردم
She is an open door to a brand new day
اون مثل دریچه ای به سوی آغازی دوباره س

Everywhere I go I see her face again
هر جا میرم دوباره صورتش رو میبینم
Everywhere I look I see her smile and wave
به هر طرف نگاه میکنم میبینمش که داره لبخند میزنه و دست تکون میده
Everywhere I hear her voice is calling
همه جا آوای صدا زدنش رو میشنوم
This time, I finally opened my eyes to a beautiful angel
این بار بالاخره چشمم به جمال یه فرشته زیبا روشن شده
Oh, who’s been caring for me like a mother for a child
کسی که حواسش بهم هست مثل یه مادر که مراقب بچشه

Everywhere I go
هرجا میرم

Everywhere I go I see the shadow of a light
هرجا میرم ردی از روشنایی و نور رو میبینم
It shines on me, it shines on me from another side
که داره به من میتابه، از جهانی دیگه به من میتابه

So many dark days, and lonely nights
روزای زندگیم تاریک و شباش با تنهایی گذشت
Until she found the way, to change my life
تا وقتی که اومد به زندگیم و راه تغییرو نشونم داد

Everywhere I go I see her face again
هر جا میرم دوباره صورتش رو میبینم
Everywhere I look I see her smile and wave
به هر طرف نگاه میکنم میبینمش که داره لبخند میزنه و دست تکون میده
Everywhere I hear her voice is calling
همه جا آوای صدا زدنش رو میشنوم
This time, I finally opened my eyes!
!این بار بالاخره از خواب غفلت بیدار شدم

Everywhere I go I see her face again
(Everywhere I go)
هر جا میرم دوباره صورتش رو میبینم
Everywhere I look I see her smile and wave
(Everywhere I look)
به هر طرف نگاه میکنم میبینمش که داره لبخند میزنه و دست تکون میده
Everywhere I hear her voice is calling
همه جا آوای صدا زدنش رو میشنوم
This time, I finally opened my eyes, to my beautiful angel
این بار بالاخره چشمم به جمال یه فرشته زیبا روشن شده
Oh, who’s been caring for me like a mother for her child
کسی که حواسش بهم هست مثل یه مادر که مراقب بچشه
Everywhere I go
هرجا میرم

This time, I finally opened my eyes
این بار بالاخره از خواب غفلت بیدار شدم
Everywhere I go
هرجا میرم

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00