2016-2020پاپ

Everything I Wanted

Download

Everything I Wanted By Billie Eilish

I had a dream
خواب دیدم که
I got everything I wanted
به هر چی میخواستم رسیدم
Not what you’d think
نه چیزی که تو فکر میکنی
And if I’m being honest
و اگه بخوام صادق باشم
It might’ve been a nightmare
To anyone who might care
برای کسایی که شاید براشون مهم باشم احتمالا یه کابوس بود

Thought I could fly (fly)
فکر کردم میتونم پرواز کنم
So I stepped off the Golden, hmm
واسه همین از پل گلدن گیت پریدم
Nobody cried
هیچکی داد نزد
Nobody even noticed
هیچکی حتی توجه هم نکرد
I saw them standing right there
دیدمشون که اونجا وایساده بودن
Kinda thought they might care
یجورایی فکر میکردم شاید براشون مهم باشه

I had a dream
خواب دیدم که
I got everything I wanted
به هر چی میخواستم رسیدم
But when I wake up, I see
اما وقتی بیدار شدم، دیدم
You with me
تو کنارمی
And you say
و بهم گفتی
As long as I’m here, no one can hurt you
تا وقتی من پیشتم، هیچکی نمیتونه بهت آسیب بزنه
Don’t wanna lie here, but you can learn to
نمیخوایی تو این شرایط باشی، ولی میتونی یاد بگیری
If I could change the way that you see yourself
اگه میتونستم دیدگاهی که نسبت به خودت داری رو تغییر بدم
You wouldn’t wonder why here
الان برات سوال نمیشد که چرا
They don’t deserve you
اونا قدرتو نمیدونن

I tried to scream
سعی کردم داد بزنم
But my head was underwater
اما سرم زیر آب بود
They called me weak
بقیه میگفتن چه آدم ضعیفی
Like I’m not just somebody’s daughter
انگار نه انگار که منم دختر کسی هستم
Could’ve been a nightmare
میتونست یه کابوس باشه
But it felt like they were right there
ولی به نظر میرسید که حق با اونا باشه
And it feels like yesterday was a year ago
و انگار یکسال از دیروز میگذره
But I don’t wanna let anybody know
اما نمیخوام بذارم کسی بفهمه
Cause everybody wants something from me now
چون الان هر کی یه انتظاری ازم داره
And I don’t wanna let ’em down
و نمیخوام اونارو ناامید کنم

I had a dream
خواب دیدم که
I got everything I wanted
به هر چی میخواستم رسیدم
But when I wake up, I see
اما وقتی بیدار شدم، دیدم
You with me
تو کنارمی
And you say
و بهم گفتی
As long as I’m here, no one can hurt you
تا وقتی من پیشتم، هیچکی نمیتونه بهت آسیب بزنه
Don’t wanna lie here, but you can learn to
نمیخوایی تو این شرایط باشی، ولی میتونی یاد بگیری
If I could change the way that you see yourself
اگه میتونستم دیدگاهی که نسبت به خودت داری رو تغییر بدم
You wouldn’t wonder why here
الان برات سوال نمیشد که چرا
They don’t deserve you
اونا قدرتو نمیدونن

If I knew it all then, would I do it again?
اگه اون موقع اینا رو میدونستم، بازم خودکشی میکردم؟
Would I do it again?
بازم اینکارو میکردم؟
If they knew what they said would go straight to my head
اگه اونا میدونستن حرفاشون چقدر رو من تاثیر میذاره
What would they say instead?
در عوض چی میگفتن؟
If I knew it all then, would I do it again?
اگه اون موقع اینا رو میدونستم، بازم خودکشی میکردم؟
Would I do it again?
بازم اینکارو میکردم؟
If they knew what they said would go straight to my head
اگه اونا میدونستن حرفاشون چقدر رو من تاثیر میذاره
What would they say instead?
در عوض چی میگفتن؟

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 15) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

2 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
معلوم نیست کیِ؟
معلوم نیست کیِ؟
6 ماه قبل

خیلی قشنگ و آرامش بخش بود 🤤❤

معلوم نیست کیِ؟
معلوم نیست کیِ؟
6 ماه قبل

خیلی قشنگ و آرامش بخش بود ولی اشتباهی دستم خورد امتیاز بد رو دادم عالی بود آهنگش

0:00
0:00