2023دنس / الکترونیک

Freak

Download

Freak By Azteck, INNA & Tujamo

If you gonna walk that walk then talk that talk
اگه مرد عمل هستی پس به حرفت عمل کن
Oh, it’s just word to me
اینا برا من همش حرفه
I need you to go to all those places
برای رسیدن به آرزوهام به تو نیاز دارم
Baby feed my fantasy
رویاهامو برآورده کن عزیزم

Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like a freak? Can you love me like a freak?
میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟ میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟

Can you love me like…
… میتونی یجوری عاشقم بشی
Can you love me like a freak?
میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like a freak?
میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟

Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like a freak? Can you love me like a freak?
میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟ میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟

Can you love me like…
… میتونی یجوری عاشقم بشی

If you gonna walk that walk then talk that talk
اگه مرد عمل هستی پس به حرفت عمل کن
Oh, it’s just word to me
اینا برا من همش حرفه
I need you to go to all those places
برای رسیدن به آرزوهام به تو نیاز دارم
Baby feed my fantasy
رویاهامو برآورده کن عزیزم

Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like a freak? Can you love me like a freak?
میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟ میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟

Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like a freak? Can you love me like a freak?
میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟ میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟

Can you love me like…
… میتونی یجوری عاشقم بشی
Can you love me like a freak?
میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like a freak?
میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟

Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like, love me like, love me like a freak?
میتونی یجوری عاشقم بشی، یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟
Can you love me like a freak? Can you love me like a freak?
میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟ میتونی یجوری عجیب غریب عاشقم بشی؟

Can you love me like…
… میتونی یجوری عاشقم بشی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00