2016-2020پاپ

There’s Nothing Holdin’ Me Back

Download

There’s Nothing Holdin’ Me Back
By Shawn Mendes

I wanna follow where she goes
میخوام هرجا میره دنبالش برم
I think about her and she knows it
ذهنم درگیرشه و خودش اینو میدونه
I wanna let her take control
میخوام همه چی رو بسپارم دست اون
‘Cause everytime that she gets close, yeah
آخه هر دفعه که بهم نزدیک میشه، آره

She pulls me in enough to keep me guessin’ (Mmmm)
به اندازه کافی مجذوبش میشم و دو به شک میمونم که
And maybe I should stop and start confessin’, confessing, yeah
شاید باید دست نگه دارم و (عشقمو) اعتراف کنم، اعتراف، آره

Oh, I’ve been shaking
داشتم میلرزیدم
I love it when you go crazy
عاشق وقتیم که از خود بی خود میشی
You take all my inhibitions
تو منو از قید و بندها رها کردی
Baby, there’s nothin’ holdin’ me back
عزیزم، دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه
You take me places that tear up my reputation
تو منو میبری جاهایی که آبرو برام نمیذاره
Manipulate my decisions
رو تصمیماتم تاثیر میذاری
Baby, there’s nothin’ holdin’ me back
عزیزم، دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه
There’s nothin’ holdin’ me back
دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه
There’s nothin’ holdin’ me back
دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه

She says that she’s never afraid
اون میگه که هیچوقت نمیترسه
Just picture everybody naked
همه رو بدون لباس تصور میکنه
She really doesn’t like to wait
اون از صبر کردن خوشش نمیاد
Not really into hesitation
شک و تردید تو دلش راه نداره

Pulls me in enough to keep me guessin’ (woah)
به اندازه کافی مجذوبش میشم و دو به شک میمونم که
And maybe I should stop and start confessin’, confessing, yeah
شاید باید دست نگه دارم و (عشقمو) اعتراف کنم، اعتراف، آره

Oh, I’ve been shaking
داشتم میلرزیدم
I love it when you go crazy
عاشق وقتیم که از خود بی خود میشی
You take all my inhibitions
تو منو از قید و بندها رها کردی
Baby, there’s nothin’ holdin’ me back
عزیزم، دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه
You take me places that tear up my reputation
تو منو میبری جاهایی که آبرو برام نمیذاره
Manipulate my decisions
رو تصمیماتم تاثیر میذاری
Baby, there’s nothin’ holdin’ me back
عزیزم، دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه
There’s nothin’ holdin’ me back
دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه

‘Cause if we lost our minds and we took it way too far
آخه اگه ما عقلمونو از دست بدیم و پامونو از حد فراتر بذاریم
I know we’d be alright, I know we would be alright
میدونم روبه راه میشدیم، میدونم روبه راه میشدیم
If you were by my side and we stumbled in the dark
اگه کنارم بودی و تو تاریکی تلو تلو میخوردیم
I know we’d be alright, I know we would be alright
میدونم روبه راه میشدیم، میدونم روبه راه میشدیم
‘Cause if we lost our minds and we took it way too far
آخه اگه ما عقلمونو از دست بدیم و پامونو از حد فراتر بذاریم
I know we’d be alright, I know we would be alright
میدونم روبه راه میشدیم، میدونم روبه راه میشدیم
If you were by my side and we stumbled in the dark
اگه کنارم بودی و تو تاریکی تلو تلو میخوردیم
I know we’d be alright, we would be alright
میدونم روبه راه میشدیم، میدونم روبه راه میشدیم

Oh, I’ve been shaking
داشتم میلرزیدم
I love it when you go crazy
عاشق وقتیم که از خود بی خود میشی
You take all my inhibitions
تو منو از قید و بندها رها کردی
Baby, there’s nothin’ holdin’ me back
عزیزم، دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه
You take me places that tear up my reputation
تو منو میبری جاهایی که آبرو برام نمیذاره
Manipulate my decisions
رو تصمیماتم تاثیر میذاری
Baby, there’s nothin’ holdin’ me back (Oh whoa)
عزیزم، دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه
There’s nothing holdin’ me back
دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه
I feel so free when you’re with me, baby
وقتی تو با منی احساس آزادی میکنم، عزیزم
Baby, there’s nothin’ holdin’ me back
عزیزم، دیگه هیچی نمیتونه مانع من بشه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00