1950-2000فولک

I Can’t Make You Love Me

Download

I Can’t Make You Love Me By Bonnie Raitt

Turn down the lights
نور فانوس ها رو کم کن
Turn down the bed
تخت رو مرتب کن
Turn down these voices inside my head
صدای افکاری که ذهنمو درگیر کرده بیار پایین
Lay down with me
کنارم دراز بکش
Tell me no lies
بهم دروغ نگو
Just hold me close
محکم بغلم کن
Don’t patronize
بچه فرض نکن
Don’t patronize me
منو بچه فرض نکن

‘Cause I can’t make you love me if you don’t
آخه اگه تو نخوایی من نمیتونم مجبورت کنم عاشقم باشی
You can’t make your heart feel something it won’t
نمیتونی قلبتو مجبور کنی به چیزی که حس نداره حس پیدا کنه
Here in the dark in these final hours
تو این تاریکی و این آخرین ساعت ها
I will lay down my heart and I’ll feel the power
تسلیم قلبم میشم و قدرت عشق رو احساس میکنم
But you won’t, no you won’t
ولی تو این حسو نداری، نه نداری
‘Cause I can’t make you love me if you don’t
آخه اگه تو نخوایی من نمیتونم مجبورت کنم عاشقم باشی

I’ll close my eyes
چشامو میبندم و
Then I won’t see
دیگه نمیبینم که
The love you don’t feel when you’re holding me
وقتی بغلم میکنی عشقم رو احساس نمیکنی
Morning will come
صبح از راه میرسه و
And I’ll do what’s right
من کار درست رو انجام میدم
Just give me ’til then to give up this fight
فقط تا اون موقع بهم فرصت بده تا دیگه برای داشتنت نجنگم
And I will give up this fight
و دیگه برای داشتنت نمیجنگم

‘Cause I can’t make you love me if you don’t
آخه اگه تو نخوایی من نمیتونم مجبورت کنم عاشقم باشی
You can’t make your heart feel something it won’t
نمیتونی قلبتو مجبور کنی به چیزی که حس نداره حس پیدا کنه
Here in the dark in these final hours
تو این تاریکی و این آخرین ساعت ها
I will lay down my heart and I’ll feel the power
تسلیم قلبم میشم و قدرت عشق رو احساس میکنم
But you won’t, no you won’t
ولی تو این حسو نداری، نه نداری
‘Cause I can’t make you love me if you don’t
آخه اگه تو نخوایی من نمیتونم مجبورت کنم عاشقم باشی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ناشناس
ناشناس
11 ماه قبل

یادش بخیر

0:00
0:00