1950-2000پاپ

Oops!… I Did It Again

Download

Oops!… I Did It Again By Britney Spears

Mmm, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I think I did it again
فکر کنم دوباره اینکارو کردم
I made you believe we’re more than just friends
باعث شدم فکر کنی رابطه مون بیشتر از یه دوستیه معمولیه
Oh, baby, it might seem like a crush
شاید یه عشق زودگذر به نظر برسه عزیزم
But it doesn’t mean that I’m serious
ولی معنیش این نیست که جدی جدی عاشقت شده باشم
‘Cause to lose all my senses
آخه من تمام احساساتم رو از دست دادم
That is just so typically me
به عبارتی من کلا این مدلی هستم
Ooh, baby, baby
عزیزم، عزیزم

Oops, I did it again
آخ، دوباره اینکارو کردم
I played with your heart
با دلت بازی کردم
Got lost in the game
محو بازی عشق و عاشقی شدم
Oh, baby, baby
عزیزم، عزیزم
Oops, you think I’m in love
آخ، فکر میکنی من عاشق شدم
That I’m sent from above
که خدا منو آورده تو زندگیت
I’m not that innocent
من اونقدرا هم صاف و ساده نیستم

You see, my problem is this
میدونی، مشکلم اینه که
I’m dreaming away
تو خواب و خیال زندگی میکنم
Wishing that heroes, they truly exist
آرزوم اینه که قهرمان قصه ها واقعا وجود داشته باشن
I cry watching the days
روزا الکی گریه میکنم
Can’t you see I’m a fool in so many ways?
مگه نمیبینی من از هر نظر که بگی خل و چلم؟

But to lose all my senses
تازه من تمام احساساتم رو از دست دادم
That is just so typically me
به عبارتی من کلا این مدلی هستم
Oh, baby, oh
عزیزم

Oops, I did it again
آخ، دوباره اینکارو کردم
I played with your heart
با دلت بازی کردم
Got lost in the game
محو بازی عشق و عاشقی شدم
Oh, baby, baby
عزیزم، عزیزم
Oops, you think I’m in love
آخ، فکر میکنی من عاشق شدم
That I’m sent from above
که خدا منو آورده تو زندگیت
I’m not that innocent
من اونقدرا هم صاف و ساده نیستم

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

“But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end.”
ولی فکر کردم مادرت هدیه منو انداخته تو آب اقیانوس
“Well, baby, I went down and got it for ya.”
خب عزیزم، من رفتم ته اقیانوسو برات آوردمش
“Aw, you shouldn’t have!”
عجب، راضی به زحمت نبودم

Oops, I did it again to your heart
آخ، دوباره اینکارو با دلت کردم
Got lost in this game, oh, baby (Baby)
محو بازی عشق و عاشقی شدم، عزیزم
Oops, you (Oops, you)
آخ، تو
Think that I’m sent from above
فکر میکنی که خدا منو آورده تو زندگیت
I’m not that innocent
من اونقدرا هم صاف و ساده نیستم

Oops, I did it again
آخ، دوباره اینکارو کردم
I played with your heart
با دلت بازی کردم
Got lost in the game (Yeah, yeah)
محو بازی عشق و عاشقی شدم
Oh, baby, baby
عزیزم، عزیزم
Oops, you think I’m in love
آخ، فکر میکنی من عاشق شدم
That I’m sent from above (Yeah yeah)
(که خدا منو آورده تو زندگیت (آره حتما
I’m not that innocent (Not that innocent, babe)
من اونقدرا هم صاف و ساده نیستم
Oops, I (Oops, I) did it again (Did it again to your heart)
آخ، دوباره اینکارو با دلت کردم
I played with your heart (Got lost)
با دلت بازی کردم
Got lost in the game (In this game, oh, baby)
محو بازی عشق و عاشقی شدم
Oh, baby, baby
عزیزم، عزیزم
Oops, you (Oops, you) think I’m in love (Think that I’m sent)
آخ، فکر میکنی من عاشق شدم
That I’m sent from above
که خدا منو آورده تو زندگیت
I’m not that innocent
من اونقدرا هم صاف و ساده نیستم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 10) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
zm
zm
2 ماه قبل

این آهنگش عالیه

0:00
0:00