2001-2010پاپ

If I Had You

Download

If I Had You By Adam Lambert

So I got my boots on, got the right amount of leather
کفشامو پوشیدم، یه تیپ چرمی درست حسابی زدم
And I’m doin’ me up with a black color liner
و دارم خودمو با یه خط چشم مشکی آماده میکنم
And I’m working my strut, but I know it don’t matter
و دارم رو ژست گرفتنم کار میکنم ولی میدونم مهم نیست
All we need in this world is some love
تنها چیزی که تو این دنیا بهش نیاز داریم یکم عشقه

There’s a thin line ‘tween the dark side
یه مرز باریک بین تاریکی و
And the light side, baby, tonight
روشنایی وجود داره، عزیزم امشب
It’s a struggle, gotta rumble, tryna find it
باید تلاش کنیم، درگیر بشیم، یجورایی تجربه اش کنیم

But if I had you
ولی اگه تو رو داشتم
That would be the only thing I’d ever need
به تنها چیزی که همیشه بهش نیاز داشتم میرسیدم
Yeah, if I had you
آره، اگه تو رو داشتم
Then money, fame and fortune never could compete
اونوقت پول، شهرت و خوشبختی هیچوقت نمیتونستن جاتو بگیرن
If I had you
اگه تو رو داشتم
Life would be a party, it’d be ecstasy
زندگی مثل یه جشن میشد، سرشار از شور و هیجان
Yeah, if I had you
آره، اگه تو رو داشتم
You, you, you, you, you, you …
تو رو، تو رو، تو رو
If I had you
اگه تو رو داشتم

From New York to LA, getting high, rock and rollin’
از نیویورک تا لس آنجلس، رفتن تو فضا، موزیکای راک اَند رول
Get a room trash it up ’til it’s ten in the morning
میریم تو یه مکان و تا ده صبح عشق و حال میکنیم
Girls in stripper heels, boys rollin’ in Maserati’s
دخترا با کفشای پاشنه بلند، پسرا با ماشینای مازراتی
What they need in this world is some love
تنها چیزی که تو این دنیا بهش نیاز دارن یکم عشقه

There’s a thin line ‘tween the wild time
یه مرز باریک بین دیوونه بازی درآوردن و
And a flat-line, baby, tonight
تو حالت کما بودن هست، عزیزم امشب
It’s a struggle, gotta rumble, tryna find it
باید تلاش کنیم، درگیر بشیم، یجورایی تجربه اش کنیم

But if I had you
ولی اگه تو رو داشتم
That would be the only thing I’d ever need
به تنها چیزی که همیشه بهش نیاز داشتم میرسیدم
Yeah, if I had you
آره، اگه تو رو داشتم
Then money, fame and fortune never could compete
اونوقت پول، شهرت و خوشبختی هیچوقت نمیتونستن جاتو بگیرن
If I had you
اگه تو رو داشتم
Life would be a party, it’d be ecstasy
زندگی مثل یه جشن میشد، سرشار از شور و هیجان
Yeah, if I had you (You), you (You), you, you …
آره، اگه تو رو داشتم، تو رو، تو رو، تو رو
If I had…
… اگه تو رو

The flashing of the lights
رقص نورها
It might feel so good
شاید حس خیلی خوبی بده
But I’ve got you stuck on my mind, yeah
ولی من ذهنمو درگیر تو کردم، آره
The fashion and the stage
مد روز و رو صحنه بودن
It might get me high
شاید حالمو خوب کنن
But it don’t mean a thing tonight
ولی امشب این چیزا برام هیچ معنایی نداره

That would be the only thing I’d ever need
به تنها چیزی که همیشه بهش نیاز داشتم میرسیدم
Yeah, if I had you
آره، اگه تو رو داشتم
The money, fame and fortune never could compete
اونوقت پول، شهرت و خوشبختی هیچوقت نمیتونستن جاتو بگیرن
If I had you
اگه تو رو داشتم
Life would be a party, it’d be ecstasy, yeah
زندگی مثل یه جشن میشد، سرشار از شور و هیجان
If I had you, you, you, you, you, you …
اگه تو رو داشتم، تو رو، تو رو، تو رو
If I had you, that would be the only thing I’d ever need, yeah
اگه تو رو داشتم، به تنها چیزی که همیشه بهش نیاز داشتم میرسیدم، آره
If I had you
اگه تو رو داشتم
Then money, fame and fortune never could compete
اونوقت پول، شهرت و خوشبختی هیچوقت نمیتونستن جاتو بگیرن
(Never could compete with you) If I had you
هیچوقت نمیتونستن جاتو بگیرن، اگه تو رو داشتم
Life would be a party, it’d be ecstasy (It’d be ecstasy with you)
زندگی مثل یه جشن میشد، سرشار از شور و هیجان، با تو سرشار از شور و هیجان میشد
Yeah, if I had you, you, you, you, you, you …
آره، اگه تو رو داشتم، تو رو، تو رو، تو رو
If I had you
اگه تو رو داشتم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 0) میانگین امتیازات: 0

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00