2001-2010دنس / الکترونیک

Is It Love

Download

Is It Love By Nadia Ali

I never knew a love
هیچوقت نمیدونستم عشق یعنی چی
A love that could be sweeter
عشقی که از تب و تاب نمیوفته
No matter what my mind says
مهم نیست چی تو سرم میگذره
Your music gives me fever
آهنگ تو منو به وجد میاره

The moment that we danced
لحظه ای که با هم رقصیدیم
Your arms felt like a cradle
آغوشت برام مثل یه گهواره بود
And when you took my hand
و وقتی دستمو گرفتی
I was no longer able
من از خود بی خود شدم

It never felt so right before
قبلنا هیچوقت حس و حال خوبی نداشتم
I need to be with you much more
بیشتر از این حرف ها به بودنت نیاز دارم
I can’t believe this kind of fate
نمیتونم همچین سرنوشتی رو باور کنم
We can runaway
میتونیم با هم فرار کنیم

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Love
عشق

I’m always in a spell
گرفتار یه طلسم دائمی شدم
Even when I’m sleeping
حتی وقتایی که خوابم
You’re always on my mind
همش به تو فکر میکنم
I hope that I’m not dreaming
امیدوارم که اینا فقط یه رویا نباشه

If I am let me stay asleep
اگه دارم خواب میبینم بذار تو عالم رویا بمونم
Don’t wake me up I feel complete
منو از حس به کمال رسیدن بیدار نکن
I never want to feel it end
نمیخوام تموم شدنش رو احساس کنم
What a lovely moment
چه لحظه ی لذت بخشی

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Love
عشق

Love
عشق
Love
عشق
Love
عشق

I want to give you my love all the time (all the time)
دلم میخواد دائما به تو عشق بورزم
I want to make love to you all the time (all the time)
دلم میخواد دائما با تو عشق و عاشقی کنم
I want to be right next to you all the time (all the time)
دلم میخواد دائما پیش تو باشم
I want to be in love with you all the time (all the time)
دلم میخواد دائما عاشق تو باشم

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟

Is it love?
این عشقه؟
Is it love?
این عشقه؟
Love
عشق

Love
عشق
Love
عشق
Love
عشق

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 20) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
Dina
Dina
4 ماه قبل

عالی دمت خدایی گرمis it ❤️

0:00
0:00