2016-2020پاپ

Common

Download

Common By Zayn

Always lookin’ out behind my fences
همیشه از پشت حصار تنهایی به دنیا نگاه کردم
Always felt isolated, oh-oh-oh
همیشه احساس منزوی بودن کردم
I don’t know why I was so defensive
نمیدونم چرا اینقدر تو حالت تدافعی بودم
I’ll find a way to let you in
یه راهی پیدا میکنم تا بیارمت تو زندگیم

I will die if I don’t try, damned if I ask why
اگه تلاشمو نکنم از بین میرم، لعنت به من اگه دنبال دلیل بگردم
This is somethin’ real, this is somethin’ right
این مسئله حقیقت داره، این مورد درسته که
Never been in love, never felt it all until now
هیچوقت عاشق نشدم، تا حالا همچین حسی رو تجربه نکردم

As I lay here in your bed, I need you on my chest
الان که تو جای تو دراز کشیدم، به آغوشت نیاز دارم
To warm me all the time, to take away your breath
تا دائما منو گرم نگه داری و منم هوش از سرت بپرونم
It’s written on your lips, there ain’t nothin’ common ’bout us
انگار رو لبات نوشته شده که هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره
In this ordinary world where nothin’ is enough
تو این دنیای معمولی که هیچی نمیتونه آدمو راضی کنه
Everything is gray, mistakin’ love for lust
همه چی خاکستریه، شهوت رو با عشق اشتباه میگیرن
When I hold you in my arms, there ain’t nothin’ common ’bout us
وقتی در آغوش میگیرمت، هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره

There ain’t nothin’ common ’bout us
هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره
There ain’t nothin’ common ’bout us
هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره

I see all your flaws and imperfections
تموم عیب و نقص هاتو میبینم
But that’s what makes me love you more, oh-oh-oh
ولی همینا باعث میشه بیشتر عاشقت بشم
We got such a spiritual connection
انگار یجور پیوند روحی بینمون بوده
Don’t you know you’re fuckin’ beautiful
مگه نمیدونی که خیلی خوشگلی

I will die if I don’t try, damned if I ask why
اگه تلاشمو نکنم از بین میرم، لعنت به من اگه دنبال دلیل بگردم
This is somethin’ real, this is somethin’ right
این مسئله حقیقت داره، این مورد درسته که
Never been in love, never felt it all until now
هیچوقت عاشق نشدم، تا حالا همچین حسی رو تجربه نکردم

As I lay here in your bed, I need you on my chest
الان که تو جای تو دراز کشیدم، به آغوشت نیاز دارم
To warm me all the time, to take away your breath
تا دائما منو گرم نگه داری و منم هوش از سرت بپرونم
It’s written on your lips, there ain’t nothin’ common ’bout us
انگار رو لبات نوشته شده که هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره
In this ordinary world where nothin’ is enough
تو این دنیای معمولی که هیچی نمیتونه آدمو راضی کنه
Everything is gray, mistakin’ love for lust
همه چی خاکستریه، شهوت رو با عشق اشتباه میگیرن
When I hold you in my arms, there ain’t nothin’ common ’bout us
وقتی در آغوش میگیرمت، هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره

There ain’t nothin’ common ’bout us
هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره
There ain’t nothin’ common ’bout us
هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره

I wanna feel your love
میخوام که عشقتو احساس کنم
Just give me all your trust
فقط باید بهم کاملا اعتماد داشته باشی
Common ain’t us
چیز مشترکی نداریم
‘Cause common ain’t enough
چون داشتن چیزای مشترک به تنهایی کافی نیست

In this ordinary world where nothin’ is enough
تو این دنیای معمولی که هیچی نمیتونه آدمو راضی کنه
Everything is gray, mistakin’ love for lust
همه چی خاکستریه، شهوت رو با عشق اشتباه میگیرن
When I hold you in my arms, there ain’t nothin’ common ’bout us
وقتی در آغوش میگیرمت، هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره

There ain’t nothin’ common ’bout us
هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره
There ain’t nothin’ common ’bout us
هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره
There ain’t nothin’ common ’bout us
هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره
There ain’t nothin’ common ’bout us
هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00