2011-2015فولک

It Takes a Lot to Know a Man

Download

It Takes a Lot to Know a Man By Damien Rice

It takes a lot to know a man
زمان میبره تا یه مرد رو بشناسی
It takes a lot to understand
زمان میبره تا این چیزا رو درک کنی
The warrior, the sage
یه آدم سلحشور، خردمند
The little boy enraged
یه پسر بچه عصبانی
It takes a lot to know a woman
زمان میبره تا یه زن رو بشناسی
A lot to understand what’s humming
زمان میبره تا حرف هایی که زیر لب گفته میشه رو بفهمی
The honey-bee, the sting
یه زنبور عسل که میتونه نیش بزنه
The little girl with wings
یه دختر کوچولو با بال پرواز

It takes a lot to give
زمان میبره تا سخاوتمند بشی
To ask for help
تا از کسی کمک بخوایی
To be yourself
تا فقط خودت باشی
To know and love what you live with
تا اونی که باهاش زندگی میکنی رو بشناسی و عاشقش بشی
It takes a lot to breathe
زمان میبره تا یه نفسی تازه کنی
To touch, to feel
لمس کنی، حس کنی
The slow reveal
رمزگشایی کنی که
Of what another body needs
یه آدم دیگه چه نیازهایی میتونه داشته باشه

It takes a lot to know a man
زمان میبره تا یه مرد رو بشناسی
A lot to know, to understand
زمان میبره تا درکش کنی
The father and the son
اینکه پدر و یا پسر کسی باشی
The hunter and the gun
یه شکارچی و یه تفنگ
It takes a lot to know a woman
زمان میبره تا یه زن رو بشناسی
A lot to comprehend what’s coming
درک اینکه قراره چه اتفاقی بیوفته
The mother and the child
اینکه مادر و یا بچه کسی باشی
The muse and the beguiled
الهام بخش و اغوا کننده

It takes a lot to give
زمان میبره تا سخاوتمند بشی
To ask for help
تا از کسی کمک بخوایی
To be yourself
تا فقط خودت باشی
To know and love what you live with
تا اونی که باهاش زندگی میکنی رو بشناسی و عاشقش بشی
It takes a lot to breathe
زمان میبره تا یه نفسی تازه کنی
To touch, to feel
لمس کنی، حس کنی
The slow reveal
رمزگشایی کنی که
Of what another body needs
یه آدم دیگه چه نیازهایی میتونه داشته باشه
It takes a lot to give
زمان میبره تا سخاوتمند بشی
To ask for help
تا از کسی کمک بخوایی
To be yourself
تا فقط خودت باشی
To know and love what you live with
تا اونی که باهاش زندگی میکنی رو بشناسی و عاشقش بشی
It takes a lot to breathe
زمان میبره تا یه نفسی تازه کنی
To touch, to feel
لمس کنی، حس کنی
The slow reveal
رمزگشایی کنی که
Of what another body needs
یه آدم دیگه چه نیازهایی میتونه داشته باشه
It takes a lot to live
زمان میبره تا زندگی رو تجربه کنی
To ask for help
تا از کسی کمک بخوایی
To be yourself
تا فقط خودت باشی
To know and love what you live with
تا اونی که باهاش زندگی میکنی رو بشناسی و عاشقش بشی
It takes a lot to breathe
زمان میبره تا یه نفسی تازه کنی
To touch, to feel
لمس کنی، حس کنی
The slow reveal
رمزگشایی کنی که
Of what another body needs
یه آدم دیگه چه نیازهایی میتونه داشته باشه

What are you so afraid to lose?
میترسی چی رو از دست بدی؟
What is it you’re thinking that will happen if you do?
فکر میکنی اگه اینکارو بکنی چه اتفاقی میوفته؟
What are you so afraid to lose?
میترسی چی رو از دست بدی؟
What is it you’re thinking that will happen if you do?
فکر میکنی اگه اینکارو بکنی چه اتفاقی میوفته؟
What are you so afraid to lose?
میترسی چی رو از دست بدی؟
What is it you’re thinking that will happen if you do?
فکر میکنی اگه اینکارو بکنی چه اتفاقی میوفته؟
What are you so afraid to lose?
میترسی چی رو از دست بدی؟
What is it you’re thinking that will happen if you do?
فکر میکنی اگه اینکارو بکنی چه اتفاقی میوفته؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 88) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00