2011-2015پاپ

Let It Go

Download

Let It Go By Demi Lovato

Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
Can’t hold it back anymore
نمیتونم احساساتمو بیشتر از این سرکوب کنم
Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
Turn my back and slam the door
ازش رو برمیگردونم و درو محکم میبندم

The snow glows white on the mountain tonight
امشب برف کوه ها رو سفید پوش کرده
Not a footprint to be seen
هیچ رد پایی دیده نمیشه
A kingdom of isolation
یه سرزمین دور افتاده
And it looks like I’m the queen
که انگار من ملکه اش هستم
The wind is howling like the swirling storm inside
صدای زوزه باد یجوریه که انگار وسط گردبادی
Couldn’t keep it in, Heaven knows I tried
نتونستم همچیو بریزم تو خودم، خدا میدونه سعی خودمو کردم

Don’t let them in, don’t let them see
نذار کسی بیاد تو قلبت، نذار درونتو ببینن
Be the good girl you always have to be
همون دختر خوبی باش که بقیه ازت انتظار دارن
Conceal, don’t feel, don’t let them know
بروز نده، حس نکن، نذار کسی چیزی بفهمه
Well, now they know
خب، حالا که میدونن

Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
Can’t hold it back anymore
نمیتونم احساساتمو بیشتر از این سرکوب کنم
Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
Turn my back and slam the door
ازش رو برمیگردونم و درو محکم میبندم
And here I stand, and here I’ll stay
و همینجا میمونم و تحمل میکنم
Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
The cold never bothered me anyway
دیگه هیچوقت از سرما اذیت نمیشم

It’s funny how some distance
جالبه که یکم فاصله چجوری
Makes everything seem small
باعث میشه که همه چی کوچک به نظر بیاد
And the fears that once controlled me
و ترسی که قبلنا منو کنترل میکرد
Can’t get to me at all
دیگه نمیتونه روم تاثیر بذاره
Up here in the cold thin air
این بالا تو این هوای سرد
I finally can breathe
بالاخره میتونم نفس بکشم
I know I left a life behind
میدونم زندگیمو به حال خودش رها کردم
But I’m too relieved to grieve
ولی اونقدر حسم خوبه که نمیتونم ماتم بگیرم

Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
Can’t hold it back anymore
نمیتونم احساساتمو بیشتر از این سرکوب کنم
Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
Turn my back and slam the door
ازش رو برمیگردونم و درو محکم میبندم
And here I stand, and here I’ll stay
و همینجا میمونم و تحمل میکنم
Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
The cold never bothered me anyway
دیگه هیچوقت از سرما اذیت نمیشم

Standing frozen in the life I’ve chosen
تو این زندگی که انتخاب کردم ایستاده منجمد شدم
You won’t find me, the past is so behind me
دیگه نمیتونی پیدام کنی، من گذشته رو پشت سر گذاشتم
Buried in the snow
و زیر برف پنهانش کردم

Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
Can’t hold it back anymore
نمیتونم احساساتمو بیشتر از این سرکوب کنم
Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
Turn my back and slam the door
ازش رو برمیگردونم و درو محکم میبندم
And here I stand, and here I’ll stay
و همینجا میمونم و تحمل میکنم
Let it go, let it go
ولش کن، ولش کن
The cold never bothered me anyway
دیگه هیچوقت از سرما اذیت نمیشم

(Na na, na na) Yeah
(Na na na na na) Let it go
ولش کن
(Na na, na na) Yeah
(Na na na na na) Na na
(Na na, na na) Let it go
ولش کن
(Na na na na na) Let it go
ولش کن
(Na na) Let it go
ولش کن
(Na na) Ooh
(Na na na na na) Let it go
ولش کن

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 1

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00