2001-2010پاپ

Just The Way You Are

Download

Just The Way You Are By Bruno Mars

Oh, her eyes, her eyes
چشماش، چشماش
Make the stars look like they’re not shinin’
کاری میکنه که درخشش ستاره ها دیگه به چشم نمیاد
Her hair, her hair
موهاش، موهاش
Falls perfectly without her trying
بدون اینکه کاری کنه عالی حالت میگیره
She’s so beautiful
اون خیلی خوشگله
And I tell her everyday
و اینو هر روز بهش ميگم

Yeah, I know, I know
آره، ميدونم، ميدونم
When I compliment her she won’t believe me
وقتی ازش تعريف میکنم اون باورش نمیشه
And it’s so, it’s so sad to think that she don’t see what I see
و فکر کردن بهش خیلی ناراحت کننده س، اینکه این دختر چیزی که من میبینم رو نمیبینه
But every time she asks me, “Do I look okay?”
اما هر موقع که ازم ميپرسه: خوب بنظر ميرسم؟
I say,
من ميگم

When I see your face (face, face…)
وقتی چهره ت رو ميبينم
There’s not a thing that I would change
چيزی وجود نداره که بتونم تغيير بدم
‘Cause you’re amazing (amazing)
چون تو شگفت انگیزی
Just the way you are (are)
درست همين جوری که هستی
And when you smile (smile, smile…)
و وقتی لبخند ميزنی
The whole world stops and stares for a while
تموم دنيا وایمیسته و برای یه لحظه خیره میشه
‘Cause, girl, you’re amazing (amazing)
چون تو شگفت انگیزی دختر
Just the way you are (are)
درست همين جوری که هستی

Her lips, her lips
لباشو ، لباشو
I could kiss them all day if she’d let me
اگه بهم اجازه بده ميتونم یه روز کامل ببوسمشون
Her laugh, her laugh
خنده ش، خنده ش
She hates but I think it’s so sexy
اون ازش متنفره اما بنظر من که خيلی خواستنیه
She’s so beautiful
اون خیلی خوشگله
And I tell her everyday
و من اینو هر روز بهش ميگم

Oh you know, you know, you know
ميدونی، ميدونی
I’d never ask you to change
هيچوقت ازت نميخوام تغيير کنی
If perfect’s what you’re searching for
اگه کامل بودن چیزیه که دنبالشی
Then just stay the same
پس فقط خودت باش
So don’t even bother asking if you look okay
پس اصلا به خودت زحمت پرسیدن اینکه خوب بنظر ميام رو نده
You know I’ll say,
ميدونی که من ميگم

When I see your face (face, face…)
وقتی چهره ت رو ميبينم
There’s not a thing that I would change
چيزی وجود نداره که بتونم تغيير بدم
‘Cause you’re amazing (amazing)
چون تو شگفت انگیزی
Just the way you are (are)
درست همين جوری که هستی
And when you smile (smile, smile…)
و وقتی لبخند ميزنی
The whole world stops and stares for a while
تموم دنيا وایمیسته و برای یه لحظه خیره میشه
‘Cause, girl, you’re amazing (amazing)
چون تو شگفت انگیزی دختر
Just the way you are (are).
درست همين جوری که هستی

The way you are
همين جوری که هستی
The way you are
همين جوری که هستی
Girl, you’re amazing (amazing)
تو شگفت انگیزی دختر
Just the way you are (are)
درست همين جوری که هستی

When I see your face
وقتی چهره ت رو ميبينم
There’s not a thing that I would change
چيزی وجود نداره که بتونم تغيير بدم
‘Cause you’re amazing (amazing)
چون تو شگفت انگیزی
Just the way you are (are)
درست همين جوری که هستی
And when you smile
و وقتی لبخند ميزنی
The whole world stops and stares for a while
تموم دنيا وایمیسته و برای یه لحظه خیره میشه
‘Cause, girl, you’re amazing
چون تو شگفت انگیزی دختر
Just the way you are
درست همين جوری که هستی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00