2016-2020پاپ

Rainberry

Download

Rainberry By Zayn

Rainberry, please
بیخیال، رین‌بری
(رین‌بری = جذاب و نایاب)
You think I’m on my knees
فکر میکنی به زانو در اومدم
But don’t you worry
اما نگران نباش
I know what you don’t know
من چیزایی رو میدونم که روحتم خبر نداره
Don’t even start
باز شروع نکن
The truth won’t break my heart
دل من با فهمیدن حقیقت نمیشکنه
No, don’t you worry
نه، نگران نباش
I already know
دیگه میدونم چه خبره

Too many bones inside your closet
رازهای زیادی از گذشته ت داری
You thought you buried deep
فکر میکردی خوب پنهونشون کردی
But they never let me get a minute of peace
اما اونا نمیذارن من یه دقیقه هم آروم بگیرم
How do you sleep? Ooh
تو چجوری میتونی بخوابی؟

Rainberry
رین‌بری
Falling down your blood red lips
چرا لبای مثل خون قرمزت آویزون شده
Why are you eyes heavy?
چرا چشات سنگین شده؟
Is there somebody else you miss?
نکنه دلت برا یکی دیگه تنگ شده؟
Tell me what’s going on
خودت بگو چه خبره؟
Before I go too far
نذار زیاده روی کنم
Said Rainberry, is there somebody else
رین‌بری با توام، الانم با یکی دیگه هستی؟
Somebody else now?
الانم با یکی دیگه هستی؟

Dry your eyes ’cause it won’t work this time
اشکاتو پاک کن چون این دفعه دیگه جواب نمیده
I already dried mine
من قبلا اشکامو پاک کردم
And I’m not drying yours
دیگه اشکاتو پاک نمیکنم
Go wash your hands
خودتو بی گناه نشون بده
But you can’t change the past
اما نمیتونی گذشته رو تغییر بدی
Those stories ain’t cheap now
اون اتفاقا اهمیتشونو از دست ندادن
You don’t mean it, I’m sure
مطمئنم که منظورت این نیست

Too many bones inside your closet
رازهای زیادی از گذشته ت داری
You thought you buried deep
فکر میکردی خوب پنهونشون کردی
But they never let me get a minute of peace
اما اونا نمیذارن یه دقیقه هم آروم بگیرم
How do you sleep?
تو چجوری میتونی بخوابی؟

Rainberry
رین‌بری
Falling down your blood red lips
چرا لبای مثل خون قرمزت آویزون شده
Why are you eyes heavy?
چرا چشات سنگین شده؟
Is there somebody else you miss?
نکنه دلت برا یکی دیگه تنگ شده؟
Tell me what’s going on
خودت بگو چه خبره؟
Before I go too far
نذار زیاده روی کنم
Said Rainberry, is there somebody else
رین‌بری با توام، الانم با یکی دیگه هستی؟
Somebody else now?
الانم با یکی دیگه هستی؟

Rainberry
(Rainberry)
رین‌بری
Rainberry, please
بیخیال، رین‌بری
Rainberry
رین‌بری

Too many bones inside your closet
رازهای زیادی از گذشته ت داری
You thought you buried deep
فکر میکردی خوب پنهونشون کردی
But they never let me get a minute of peace
اما اونا نمیذارن یه دقیقه هم آروم بگیرم
How do you sleep? Ooh
تو چجوری میتونی بخوابی؟

Rainberry
رین‌بری
Falling down your blood red lips
چرا لبای مثل خون قرمزت آویزون شده
Why are you eyes heavy?
چرا چشات سنگین شده؟
Is there somebody else you miss?
نکنه دلت برا یکی دیگه تنگ شده؟
Tell me what’s going on
خودت بگو چه خبره؟
Before I go too far
نذار زیاده روی کنم
Said Rainberry, is there somebody else
رین‌بری با توام، الانم با یکی دیگه هستی؟
Somebody else now?
الانم با یکی دیگه هستی؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 1

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00