2016-2020پاپ

Let Me Down Slowly

Download

Let Me Down Slowly By Alec Benjamin

This night is cold in the kingdom
امشب هوای کل عالم سرده
I can feel you fade away
میتونم رفتنت رو حس کنم
From the kitchen to the bathroom sink and
از ظرفای شکسته شده تو آشپزخانه بگیر تا روشویی و
Your steps keep me awake
صدای قدم هات نمیذاره بخوابم

Don’t cut me down, throw me out, leave me here to waste
نابودم نکن، منو دور ننداز، اینجوری رهام نکن تا از بین برم
I once was a man with dignity and grace
یه زمانی برا خودم کسی بودم و جذبه داشتم
Now I’m slippin’ through the cracks of your cold embrace
ولی الان دارم از همین آغوش سرد و بی روحت هم طرد میشم
So please, please
ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم

Could you find a way to let me down slowly?
میشه یه راهی پیدا کنی تا آروم آروم دلسرد شم؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم حداقل یکم دلت برام بسوزه
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری بعدش من خیلی تنها میشم
If you’re leavin’, baby, let me down slowly
عزیزم اگه قراره بری، بذار آروم آروم دلسرد شم

Let me down, down, let me down, down, let me down
دلسردم کن، دلسردم کن، دلسردم کن
Let me down, down, let me down, down, let me down
دلسردم کن، دلسردم کن، دلسردم کن

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری بعدش من خیلی تنها میشم
If you’re leavin’, baby, let me down slowly
عزیزم اگه قراره بری، بذار آروم آروم دلسرد شم

Cold skin, drag my feet on the tile
پاهام از سرمای زیاد رو زمین کشیده میشه
As I’m walking down the corridor
وقتی که تو راهرو قدم میذارم
And I know we haven’t talked in a while
و میدونم یه مدته که با هم صحبت نکردیم
So I’m looking for an open door
منتظر میمونم تا یه دری به روم باز شه

Don’t cut me down, throw me out, leave me here to waste
نابودم نکن، منو دور ننداز، اینجوری رهام نکن تا از بین برم
I once was a man with dignity and grace
یه زمانی برا خودم کسی بودم و جذبه داشتم
Now I’m slippin’ through the cracks of your cold embrace
ولی الان دارم از همین آغوش سرد و بی روحت هم طرد میشم
So please, please
ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم

Could you find a way to let me down slowly?
میشه یه راهی پیدا کنی تا آروم آروم دلسرد شم؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم حداقل دلت یکم برام بسوزه
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری بعدش من خیلی تنها میشم
If you’re leavin’, baby, let me down slowly
عزیزم اگه قراره بری، بذار آروم آروم دلسرد شم

Let me down, down, let me down, down, let me down
دلسردم کن، دلسردم کن، دلسردم کن
Let me down, down, let me down, down, let me down
دلسردم کن، دلسردم کن، دلسردم کن

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری بعدش من خیلی تنها میشم
If you’re leavin’, baby, let me down slowly
عزیزم اگه قراره بری، بذار آروم آروم دلسرد شم

And I can’t stop myself from fallin’ (down) down
و نمیتونم جلوی زمین خوردنم رو بگیرم
And I can’t stop myself from fallin’ (down) down
و نمیتونم جلوی زمین خوردنم رو بگیرم
And I can’t stop myself from fallin’ (down) down
و نمیتونم جلوی زمین خوردنم رو بگیرم
And I can’t stop myself from fallin’ (down) down
و نمیتونم جلوی زمین خوردنم رو بگیرم

Could you find a way to let me down slowly?
میشه یه راهی پیدا کنی تا آروم آروم دلسرد شم؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم حداقل دلت یکم برام بسوزه
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری بعدش من خیلی تنها میشم
If you’re leavin’, baby, let me down slowly
عزیزم اگه قراره بری، بذار آروم آروم دلسرد شم

Let me down, down, let me down, down, let me down
دلسردم کن، دلسردم کن، دلسردم کن
Let me down, down, let me down, down, let me down
دلسردم کن، دلسردم کن، دلسردم کن

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری بعدش من خیلی تنها میشم
If you’re leavin’, baby, let me down slowly
عزیزم اگه قراره بری، بذار آروم آروم دلسرد شم

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری بعدش من خیلی تنها میشم
If you’re leavin’, baby, let me down slowly
عزیزم اگه قراره بری، بذار آروم آروم دلسرد شم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 24) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
Mohsen
Mohsen
1 سال قبل

Nice. Nice. Nice. ❤️❤️❤️

0:00
0:00