2011-2015پاپ

Love Me Like You Do

Download

Love Me Like You Do By Ellie Goulding

You’re the light, you’re the night
تو هم روشنایی هستی هم تاریکی
You’re the colour of my blood
تو به قرمزی خونی هستی که تو رگام جریان داره
You’re the cure, you’re the pain
تو هم درمان هستی هم درد
You’re the only thing I wanna touch
تو تنها چیزی هستی که دلم میخواد لمسش کنم
Never knew that it could mean so much, so much
هیچ وقت فکرشو نمیکردم که تا این حد برام با ارزش باشه

You’re the fear, I don’t care
تو خود ترسی، برام مهم نیست
Cause I’ve never been so high
چون هیچوقت اینقدر تو اوج نبودم
Follow me through the dark
تو این تاریکی دنبالم بیا
Let me take you past the satellites
بذار تا فراسوی ماه و ستاره ها همرایت کنم
You can see the world you brought to life, to life
از اونجا میتونی دنیایی رو ببینی که تو بهش معنا دادی

So love me like you do, la-la-love me like you do
پس مثل همیشه عاشقم باش، مثل همیشه عاشقم باش
Love me like you do, la-la-love me like you do
مثل همیشه عاشقم باش، مثل همیشه عاشقم باش
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
مثل همیشه نوازشم کن، مثل همیشه نوازشم کن
What are you waiting for?
منتظر چی هستی؟

Fading in, fading out on the edge of paradise
رو لبه پرتگاه بهشت، ظاهر میشی ناپدید میشی
Every inch of your skin is a Holy Grail I’ve got to find
وجب به وجب پوست تنت مثل آرزویی دست نیافتنیه که باید تجربه ش کنم
Only you can set my heart on fire, on fire
فقط تو میتونی دلمو سرشار از شور و سرمستی کنی
Yeah

I’ll let you set the pace
مسیر رابطه رو میسپارم به تو
Cause I’m not thinking straight
چون من اهل منطقی فکر کردن نیستم
My head’s spinning around, I can’t see clear no more
سرم داره گیج میره، نمیتونم بیشتر از این هوشیار بمونم
What are you waiting for?
منتظر چی هستی؟

Love me like you do, la-la-love me like you do
مثل همیشه عاشقم باش، مثل همیشه عاشقم باش
Love me like you do, la-la-love me like you do
مثل همیشه عاشقم باش، مثل همیشه عاشقم باش
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
مثل همیشه نوازشم کن، مثل همیشه نوازشم کن
What are you waiting for?
منتظر چی هستی؟
Love me like you do, la-la-love me like you do
مثل همیشه عاشقم باش، مثل همیشه عاشقم باش
Love me like you do, la-la-love me like you do
مثل همیشه عاشقم باش، مثل همیشه عاشقم باش
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
مثل همیشه نوازشم کن، مثل همیشه نوازشم کن
What are you waiting for?
منتظر چی هستی؟

I’ll let you set the pace
مسیر رابطه رو میسپارم به تو
Cause I’m not thinking straight
چون من اهل منطقی فکر کردن نیستم
My head’s spinning around, I can’t see clear no more
سرم داره گیج میره، نمیتونم بیشتر از این هوشیار بمونم
What are you waiting for?
منتظر چی هستی؟

Love me like you do, la-la-love me like you do
مثل همیشه عاشقم باش، مثل همیشه عاشقم باش
Love me like you do, la-la-love me like you do
مثل همیشه عاشقم باش، مثل همیشه عاشقم باش
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
مثل همیشه نوازشم کن، مثل همیشه نوازشم کن
What are you waiting for?
منتظر چی هستی؟
Love me like you do, la-la-love me like you do
مثل همیشه عاشقم باش، مثل همیشه عاشقم باش
Love me like you do, la-la-love me like you do
مثل همیشه عاشقم باش، مثل همیشه عاشقم باش
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
مثل همیشه نوازشم کن، مثل همیشه نوازشم کن
What are you waiting for?
منتظر چی هستی؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 11) میانگین امتیازات: 4.2

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00