2001-2010پاپ

It’s Not Goodbye

Download

It’s Not Goodbye By Laura Pausini

And what if I never kiss your lips again?
اگه دیگه هیچوقت لباتو نبوسم چی؟
Or feel the touch of your sweet embrace?
اگه آغوش دوست داشتنیتو تجربه نکنم چی؟
How would I ever go on?
چجوری میتونم ادامه بدم؟
Without you there’s no place to belong
تو نباشی دلی نیست که خودمو توش جا کنم
Well, someday love is gonna lead you back to me
یه روزی عشق کار خودشو میکنه و برمیگردی پیشم
But ’til it does, I’ll have an empty heart
ولی تا اون روز، دلم از احساس خالیه
So I’ll just have to believe
واسه همین باید باور کنم که
Somewhere out there you thinking of me
یه جایی همین دور و ورا داری به من فکر میکنی

‘Til the day, I’ll let you go
به امید اون روز، میذارم بری
‘Til we say our next hello, it’s not goodbye
تا روزی که دوباره بهم سلام کنیم، این یه خداحافظی نیست
‘Til I see you again
تا روزی که دوباره ببینمت
I’ll be right here remembering when
همینجا میمونم و لحظه شماری میکنم
And if time is on our side
و اگه زمان با ما یار باشه
There will be no tears to cry on down the road
آخرش (خوب تموم میشه و) اشکی برای گریه کردن نمیمونه
There is one thing I can’t deny
یه چیزی هست که نمیتونم انکارش کنم
It’s not goodbye
این یه خداحافظی نیست

You’d think I’d be strong enough to make it through
فکر میکنی به اندازه کافی قوی هستم که از پسش بر بیام
And rise above when the rain falls down
و وقتی بارون بلا بباره میتونم جون سالم به در ببرم
But it’s so hard to be strong
ولی قوی بودن سخته
When you’ve been missing somebody so long
اونم وقتی که خیلی وقته دلت برای یکی تنگ شده
It’s just a matter of time I’m sure
مطمئنم دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره
But time takes time and I can’t hold on
ولی گذر زمان، صبر میخواد و من آدم صبوری نیستم
So won’t you try as hard as you can
چرا هر کاری که از دستت بر میاد انجام نمیدی
To put my broken heart together again
تا حال دل شکستمو دوباره روبه راه کنی

‘Til the day, I’ll let you go
به امید اون روز، میذارم بری
‘Til we say our next hello, it’s not goodbye
تا روزی که دوباره بهم سلام کنیم، این یه خداحافظی نیست
‘Til I see you again, I’ll be right here remembering when
تا روزی که دوباره ببینمت، همینجا میمونم و لحظه شماری میکنم
And if time is on our side
و اگه زمان با ما یار باشه
There will be no tears to cry on down the road
آخرش (خوب تموم میشه و) اشکی برای گریه کردن نمیمونه
There is one thing I can’t deny
یه چیزی هست که نمیتونم انکارش کنم
It’s not goodbye
این یه خداحافظی نیست

It’s not goodbye
این یه خداحافظی نیست

‘Til the day, I’ll let you go
به امید اون روز، میذارم بری
‘Til we say our next hello, it’s not goodbye
تا روزی که دوباره بهم سلام کنیم، این یه خداحافظی نیست
‘Til I see you again, I’ll be right here remembering when
تا روزی که دوباره ببینمت، همینجا میمونم و لحظه شماری میکنم
And if time is on our side
و اگه زمان با ما یار باشه
There will be no tears to cry on down the road
آخرش (خوب تموم میشه و) اشکی برای گریه کردن نمیمونه
And I can’t deny
و من نمیتونم انکار کنم
It’s not goodbye
این یه خداحافظی نیست

‘Til the day, I’ll let you go
به امید اون روز، میذارم بری
‘Til we say our next hello, it’s not goodbye
تا روزی که دوباره بهم سلام کنیم، این یه خداحافظی نیست
‘Til I see you, I’ll be right here remembering when
تا روزی که دوباره ببینمت، همینجا میمونم و لحظه شماری میکنم
Time is on our side, Time is on our side
زمان با ما یاره، زمان با ما یاره
No more tears to cry
اشکی برای گریه کردن نمیمونه
And I can’t deny
و من نمیتونم انکار کنم
It’s not goodbye, It’s not goodbye
این یه خداحافظی نیست، این یه خداحافظی نیست
Goodbye
خداحافظی
No more tears to cry
اشکی برای گریه کردن نمیمونه
It’s not, it’s not goodbye
این یه، این یه خداحافظی نیست
Not goodbye
خداحافظی نیست

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 37) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

3 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ناشناس
ناشناس
5 ماه قبل

خوبه

ناشناس
ناشناس
4 ماه قبل

بی نظیره این track

امیر
امیر
7 روز قبل

موهای تنم سیخ میشههر وقت اینو میشنوم. عالیه

0:00
0:00