2011-2015پاپ

Lovesong

Download

Lovesong By Adele

Whenever I’m alone with you
هر وقت که باهات تنها میشم
You make me feel like I am home again
باعث میشی که دوباره احساس آرامش و امنیت کنم
Whenever I’m alone with you
هر وقت که باهات تنها میشم
You make me feel like I am whole again
باعث میشی که دوباره احساس کامل بودن کنم

Whenever I’m alone with you
هر وقت که باهات تنها میشم
You make me feel like I am young again
باعث میشی حس کنم که انگار دوباره جوون شدم
Whenever I’m alone with you
هر وقت که باهات تنها میشم
You make me feel like I am fun again
باعث میشی که دوباره احساس سرخوشی کنم

However far away, I will always love you
هر چقدر ازت دور باشم، تا همیشه عاشقتم
However long I stay, I will always love you
تا هر وقت که زنده باشم، تا همیشه عاشقتم
Whatever words I say, I will always love you
هر حرفی که به زبون بیارم، تا همیشه عاشقتم
I will always love you
تا همیشه عاشقتم

Whenever I’m alone with you
هر وقت که باهات تنها میشم
You make me feel like I am free again
باعث میشی که دوباره احساس آزادی کنم
Whenever I’m alone with you
هر وقت که باهات تنها میشم
You make me feel like I am clean again
باعث میشی که دوباره احساس پاکی کنم

However far away, I will always love you
هر چقدر ازت دور باشم، تا همیشه عاشقتم
However long I stay, I will always love you
تا هر وقت که زنده باشم، تا همیشه عاشقتم
Whatever words I say, I will always love you
هر حرفی که به زبون بیارم، تا همیشه عاشقتم
I will always love you
تا همیشه عاشقتم

However far away, I will always love you
هر چقدر ازت دور باشم، تا همیشه عاشقتم
However long I stay, I will always love you
تا هر وقت که زنده باشم، تا همیشه عاشقتم
Whatever words I say, I will always love you
هر حرفی که به زبون بیارم، تا همیشه عاشقتم
I’ll always love you
تا همیشه عاشقتم

I’ll always love you
تا همیشه عاشقتم
‘Cause I love you
چون عاشقتم
Love, love
عشق، عشق

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00