2023پاپ

My Bad

Download

My Bad By The Chainsmokers & Shenseea

I know we set rules, but what can I do?
میدونم قانون گذاشتیم، ولی چیکار میتونم بکنم؟
I think of your body when I’m back in my room
وقتی برمیگردم به اتاقم، بدنت ذهنم رو درگیر میکنه
Maybe I’m confused, you’re giving me clues
شاید گیج شده باشم، داری بهم سرنخ میدی
Alone with my thoughts and now they’re all about you
با افکارم خلوت کردم و الان فقط به تو فکر میکنم

Don’t go thinking like that, don’t go thinking like that
اینجوری فکر نکن، اینجوری فکر نکن
Don’t go thinking like that, you know I want you so ba-bad
اینجوری فکر نکن، میدونی که بدجوری میخوامت
Don’t go thinking like that, don’t go thinking like that
اینجوری فکر نکن، اینجوری فکر نکن

My bad
اشتباه از من بود
I didn’t mean to fall in love like that
نمیخواستم اینجوری عاشق بشم
And you don’t even have to say it back
و تو نباید این حرفای منو تکرار کنی
I didn’t mean to fall in love like that
نمیخواستم اینجوری عاشق بشم
My bad
اشتباه از من بود

Don’t go thinking like that, don’t go thinking like that
اینجوری فکر نکن، اینجوری فکر نکن
Don’t go thinking like that, you know I want you so ba-bad
اینجوری فکر نکن، میدونی که بدجوری میخوامت
Don’t go thinking like that, don’t go thinking like that (My bad)
اینجوری فکر نکن، اینجوری فکر نکن، اشتباه از من بود

I know what we said, sometimes I forget
میدونم چه حرفایی زدیم، یه وقتایی فراموش میکنم
When I’m around you, you just have that effect on me
وقتی کنارتم، باهام کاری میکنی که فراموشی بگیرم
It’s hard to be friends only, I just want your hands on me
سخته که فقط دوست معمولی باشیم، میخوام با دستات لمسم کنی
Tired of talking, want your lips on my neck
از حرف زدن خسته شدم، میخوام لباتو رو گردنم حس کنم

Don’t go thinking like that, don’t go thinking like that
اینجوری فکر نکن، اینجوری فکر نکن
Don’t go thinking like that, you know I want you so ba-bad
اینجوری فکر نکن، میدونی که بدجوری میخوامت
Don’t go thinking like that, don’t go thinking like that
اینجوری فکر نکن، اینجوری فکر نکن

My bad
اشتباه از من بود
I didn’t mean to fall in love like that
نمیخواستم اینجوری عاشق بشم
And you don’t even have to say it back
و تو نباید این حرفای منو تکرار کنی
I didn’t mean to fall in love like that
نمیخواستم اینجوری عاشق بشم
My bad
اشتباه از من بود
My bad
اشتباه از من بود
I didn’t mean to fall in love like that
نمیخواستم اینجوری عاشق بشم
And you don’t even have to say it back
و تو نباید این حرفای منو تکرار کنی
I didn’t mean to fall in love like that
نمیخواستم اینجوری عاشق بشم
My bad
اشتباه از من بود

Don’t go thinking like that (I didn’t mean to fall in love)
اینجوری فکر نکن، نمیخواستم عاشق بشم
Don’t go thinking like that, you know I want you so ba-bad
اینجوری فکر نکن، میدونی که بدجوری میخوامت
Don’t go thinking like that (I didn’t mean to fall in love)
اینجوری فکر نکن، نمیخواستم عاشق بشم
Like that, my bad
اینجوری، اشتباه از من بود

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 3.8

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00