2011-2015پاپ

Night Changes

Download

Night Changes By One Direction

Goin’ out tonight, changes into something red
امشب میره بیرون، لباسشو عوض کرده و قرمز پوشیده
Her mother doesn’t like that kind of dress
مادرش از این مدل لباسا خوشش نمیاد
Everything she never had, she’s showing off
چیزایی که هیچوقت به نمایش نذاشته رو داره به رخ میکشه
Driving too fast, moon is breaking through her hair
سریع میرونه، نور ماه از لابه لای موهاش خودنمایی میکنه
She’s heading for something that she won’t forget
یه راست میره به سمت چیزی که هیچوقت فراموشش نمیکنه
Having no regrets is all that she really wants
پشیمون نشدن تنها چیزیه که واقعا میخواد

(Ooh) We’re only getting older, baby
ما فقط داریم بزرگتر میشیم عزیزم
(Ooh) And I’ve been thinking about it lately
و تازگیا درباره این چیزا فکر میکنم
(Ooh) Does it ever drive you crazy
تا حالا اعصابتو بهم ریخته؟
(Ah-ah-ah) Just how fast the night changes?
اینکه شب چقدر (سریع میگذره و) عوض میشه
(Ooh) Everything that you’ve ever dreamed of
تمام چیزایی که تو رویاهات بودن
(Ooh) Disappearing when you wake up
وقتی بیدار میشی ناپدید میشن
(Ooh) But there’s nothing to be afraid of
ولی دلیلی برای ترسیدن وجود نداره
(Ah-ah-ah) Even when the night changes
حتی وقتی که شب تغییر میکنه
(Ooh) It will never change me and you
این چیزا هیچوقت من و تو رو تغییر نمیده

Chasing her tonight, doubts are running ’round her head
امشب دنبالش میرن، شک و تردیدهایی که تو ذهنش میچرخن
He’s waiting, hides behind a cigarette
منتظرشه، پشت دود سیگارش پنهان شده
Heart is beating loud and she doesn’t want it to stop
صدای ضربان قلبشو میشنوه و نمیخواد جلوی تپشش بگیره
Moving too fast, moon is lightin’ up her skin
سرعتش خیلی زیاده، نور ماه پوستش رو روشن کرده
She’s falling, doesn’t even know it yet
عاشق شده و خودش هنوز اینو نمیدونه
Having no regrets is all that she really wants
پشیمون نشدن تنها چیزیه که واقعا میخواد

(Ooh) We’re only getting older, baby
ما فقط داریم بزرگتر میشیم عزیزم
(Ooh) And I’ve been thinking about it lately
و تازگیا درباره این چیزا فکر میکنم
(Ooh) Does it ever drive you crazy
تا حالا اعصابتو بهم ریخته؟
(Ah-ah-ah) Just how fast the night changes?
اینکه شب چقدر (سریع میگذره و) عوض میشه
(Ooh) Everything that you’ve ever dreamed of
تمام چیزایی که تو رویاهات بودن
(Ooh) Disappearing when you wake up
وقتی بیدار میشی ناپدید میشن
(Ooh) But there’s nothing to be afraid of
ولی دلیلی برای ترسیدن وجود نداره
(Ah-ah-ah) Even when the night changes
حتی وقتی که شب تغییر میکنه
(Ooh) It will never change me and you
این چیزا هیچوقت من و تو رو تغییر نمیده

Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Goin’ out tonight, changes into something red
امشب میره بیرون، لباسشو عوض کرده و قرمز پوشیده
Her mother doesn’t like that kind of dress
مادرش از این مدل لباسا خوشش نمیاد
Reminds her of the missing piece of innocence she lost
اونو یاد معصومیتش میندازه، قطعه گمشده ای که از دست داده

(Ooh) We’re only getting older, baby
ما فقط داریم بزرگتر میشیم عزیزم
(Ooh) And I’ve been thinking about it lately
و تازگیا درباره این چیزا فکر میکنم
(Ooh) Does it ever drive you crazy
تا حالا اعصابتو بهم ریخته؟
(Ah-ah-ah) Just how fast the night changes?
اینکه شب چقدر (سریع میگذره و) عوض میشه
(Ooh) Everything that you’ve ever dreamed of
تمام چیزایی که تو رویاهات بودن
(Ooh) Disappearing when you wake up
وقتی بیدار میشی ناپدید میشن
(Ooh) But there’s nothing to be afraid of
ولی دلیلی برای ترسیدن وجود نداره
(Ah-ah-ah) Even when the night changes
حتی وقتی که شب تغییر میکنه
(Ooh) It will never change, baby
چیزی تغییر نمیکنه عزیزم
(Ooh) It will never change, baby
چیزی تغییر نمیکنه عزیزم
(Ooh) It will never change me and you
این چیزا هیچوقت من و تو رو تغییر نمیده

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 7) میانگین امتیازات: 3.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00