2016-2020پاپ

No Tears Left to Cry

Download

No Tears Left to Cry By Ariana Grande

Right now, I’m in a state of mind
الان تو یه حالت روحی هستم که
I wanna be in like all the time
دلم میخواد همیشه تو این حال بمونم
Ain’t got no tears left to cry
دیگه اشکی برای گریه کردن نمونده
So I’m pickin’ it up, pickin’ it up
واسه همین از زندگی لذت میبرم، از زندگی لذت میبرم
I’m lovin’, I’m livin’ (Oh hey), I’m pickin’ it up
عشق میورزم، زندگی میکنم، از زندگی لذت میبرم
I’m pickin’ it up, pickin’ it up (Yeah)
از زندگی لذت میبرم، از زندگی لذت میبرم
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up (Oh, yeah)
عشق میورزم، زندگی میکنم، از زندگی لذت میبرم

I’m pickin’ it up (Yeah), pickin’ it up (Yeah)
از زندگی لذت میبرم، از زندگی لذت میبرم
Lovin’, I’m livin’, so we turnin’ it up (We turnin’ it up)
عشق میورزم، زندگی میکنم، پس میریم که بترکونیم
Yeah, we turnin’ it up
آره، میریم که بترکونیم

Ain’t got no tears in my body
دیگه اشکی برام نمونده
I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it
برا من تموم شده، وای پسر، چقدر خوبه، چقدر خوبه
Don’t matter how, what, where, who tries it
مهم نیست که چجوری، چقدر، کجا، یا کی داره اینکارو میکنه
We’re out here vibin’, we vibin’, we vibin’
داریم این بیرون عشق و حال میکنیم، عشق و حال میکنیم

Comin’ out, even when it’s rainin’ down
میایم بیرون عشق و حال، حتی وقتی بارون میباره
Can’t stop now, can’t stop so shut your mouth
الان نمیتونیم ادامه ندیم، نمیتونیم ادامه ندیم پس دهنتو ببند
Shut your mouth, and if you don’t know
دهنتو ببند، و اگه نمیدونستی
Then now you know it, babe
الان فهمیدی جریان چیه عزیزم
Know it, babe, yeah
فهمیدی جریان چیه، عزیزم، آره

Right now, I’m in a state of mind
الان تو یه حالت روحی هستم که
I wanna be in like all the time
دلم میخواد همیشه تو این حال بمونم
Ain’t got no tears left to cry
دیگه اشکی برای گریه کردن نمونده
So I’m pickin’ it up, pickin’ it up (Oh yeah)
واسه همین از زندگی لذت میبرم، از زندگی لذت میبرم
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up
عشق میورزم، زندگی میکنم، از زندگی لذت میبرم
Oh, I just want you to come with me (Ooh)
فقط ازت میخوام که باهام بیایی
We’re on another mentality
ما تو یه حال و هوای دیگه ایم
Ain’t got no tears left to cry (To cry)
دیگه اشکی برای گریه کردن نمونده
So I’m pickin’ it up, pickin’ it up (Oh yeah)
واسه همین از زندگی لذت میبرم، از زندگی لذت میبرم
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up (Oh)
عشق میورزم، زندگی میکنم، از زندگی لذت میبرم

Pickin’ it up (Yeah), pickin’ it up (Yeah)
از زندگی لذت میبرم، از زندگی لذت میبرم
Lovin’, I’m livin’, so we turnin’ up (We turnin’ it up)
عشق میورزم، زندگی میکنم، پس میریم که بترکونیم
Yeah, we turnin’ it up
آره، میریم که بترکونیم

They point out the colors in you, I see ’em too
خیلیا گفتن خرده شیشه داری، البته خودم میدونستم
And, boy, I like ’em, I like ’em, I like ’em
و باید بگم که، من ازشون خوشم میاد، ازشون خوشم میاد
We’re way too fly to partake in all this hate
اونقدر بالا هستیم که این دشمنی ها به چشممون نیاد
We’re out here vibin’, we vibin’, we vibin’
داریم این بیرون عشق و حال میکنیم، عشق و حال میکنیم

Comin’ out, even when it’s rainin’ down
میایم بیرون عشق و حال، حتی وقتی بارون میباره
Can’t stop now, can’t stop, so shut your mouth
الان نمیتونیم ادامه ندیم، نمیتونیم ادامه ندیم پس دهنتو ببند
Shut your mouth, and if you don’t know
دهنتو ببند، و اگه نمیدونستی
Then now you know it, babe
الان فهمیدی جریان چیه عزیزم
Know it, babe, yeah
فهمیدی جریان چیه، عزیزم، آره

Right now, I’m in a state of mind
الان تو یه حالت روحی هستم که
I wanna be in like all the time
دلم میخواد همیشه تو این حال بمونم
Ain’t got no tears left to cry
دیگه اشکی برای گریه کردن نمونده
So I’m pickin’ it up, pickin’ it up (Oh yeah)
واسه همین از زندگی لذت میبرم، از زندگی لذت میبرم
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up
عشق میورزم، زندگی میکنم، از زندگی لذت میبرم
Oh, I just want you to come with me (Ooh)
فقط ازت میخوام که باهام بیایی
We’re on another mentality
ما تو یه حال و هوای دیگه ایم
Ain’t got no tears left to cry (To cry)
دیگه اشکی برای گریه کردن نمونده
So I’m pickin’ it up, pickin’ it up (Oh yeah)
واسه همین از زندگی لذت میبرم، از زندگی لذت میبرم
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up
عشق میورزم، زندگی میکنم، از زندگی لذت میبرم

Comin’ out, even when it’s rainin’ down
میایم بیرون عشق و حال، حتی وقتی بارون میباره
Can’t stop now (Hmm, oh)
الان نمیتونیم ادامه ندیم
Shut your mouth
دهنتو ببند
Ain’t got no tears left to cry
دیگه اشکی برای گریه کردن نمونده
Oh-yeah, oh, yeah
آره، آره

Oh, I just want you to come with me (Me)
فقط ازت میخوام که باهام بیایی
We’re on another mentality
ما تو یه حال و هوای دیگه ایم
Ain’t got no tears left to cry (Cry)
دیگه اشکی برای گریه کردن نمونده
So I’m pickin’ it up (Yeah), pickin’ it up (Oh, yeah)
واسه همین از زندگی لذت میبرم، از زندگی لذت میبرم
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up (Pickin’ it up)
عشق میورزم، زندگی میکنم، از زندگی لذت میبرم

Pickin’ it up (Hmm), pickin’ it up (Hmm)
از زندگی لذت میبرم، از زندگی لذت میبرم
Lovin’, I’m livin’, so we turnin’ up (Hmm)
عشق میورزم، زندگی میکنم، پس میریم که بترکونیم
Yeah, we turnin’ it up
آره، میریم که بترکونیم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 4.2

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00