2016-2020پاپ

Señorita

Download

Señorita By Shawn Mendes & Camila Cabello

I love it when you call me señorita
عاشق وقتاییم که منو سنیوریتا صدا میکنی
I wish I could pretend I didn’t need ya
کاش میتونستم وانمود کنم که بهت نیاز ندارم
But every touch is ooh-la-la-la
(ولی هر وقت لمسم میکنی او لالا (از خود بیخود میشم
It’s true, la-la-la
حقیقت داره
Ooh, I should be runnin’
باید از دستت فرار میکردم
Ooh, you keep me coming for ya
ولی تو کاری میکنی که دنبالت بیام

Land in Miami
رسیدم به میامی
The air was hot from summer rain
هوا بخاطر بارون تابستونی گرم شده بود
Sweat drippin’ off me
عرق از سر و صورتم میریخت
Before I even knew her name, la-la-la
قبل از اینکه حتی اسمشم بدونم
It felt like ooh-la-la-la, yeah, no
یجورایی حس کردم او لالا (از خود بیخود شدم) آره، نه
Sapphire moonlight
زیر نور آبی رنگ مهتاب
We danced for hours in the sand
ساعت ها روی شن های ساحل رقصیدیم
Tequila Sunrise
کوکتل تکیلا با آب پرتقال
Her body fit right in my hands, la-la-la
انگار بدنش دقیقا برای آغوش خودم آفریده شده بود
It felt like ooh-la-la-la, yeah
یجورایی حس کردم او لالا، آره

I love it when you call me señorita
عاشق وقتاییم که منو سنیوریتا صدا میکنی
I wish I could pretend I didn’t need ya
کاش میتونستم وانمود کنم که بهت نیاز ندارم
But every touch is ooh-la-la-la
ولی هر وقت لمسم میکنی او لالا
It’s true, la-la-la
حقیقت داره
Ooh, I should be runnin’
باید از دستت فرار میکردم
Ooh, you know I love it when you call me señorita
میدونی عاشق وقتاییم که منو سنیوریتا صدا میکنی
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
کاش ترک کردنت اینقدر سخت نبود
But every touch is ooh-la-la-la
ولی هر وقت لمسم میکنی او لالا
It’s true, la-la-la
حقیقت داره
Ooh, I should be runnin’
باید از دستت فرار میکردم
Ooh, you keep me coming for ya
ولی تو کاری میکنی که دنبالت بیام

Locked in the hotel
خودمونو تو هتل حبس کردیم
There’s just some things that never change
یه سری چیزا هستن که هیچوقت تغییر نمیکنن
You say we’re just friends
تو میگی ما فقط دوست معمولی هستیم
But friends don’t know the way you taste, la-la-la (La, la, la)
ولی دوستای معمولی که نمیدونن چه مزه ای میدی
‘Cause you know it’s been a long time coming
آخه میدونی خیلی وقته که منتظر این لحظه بودم
Don’t ya let me fall, oh
نمیذاری عشقت بشم؟
Ooh, when your lips undress me, hooked on your tongue
وقتی با لبات لباسامو باز میکنی، به لبات وابسته میشم
Ooh, love, your kiss is deadly, don’t stop
عشقم، بوسه هات آدمو میکشه، همینجوری ادامه بده

I love it when you call me señorita
عاشق وقتاییم که منو سنیوریتا صدا میکنی
I wish I could pretend I didn’t need ya
کاش میتونستم وانمود کنم که بهت نیاز ندارم
But every touch is ooh-la-la-la
ولی هر وقت لمسم میکنی او لالا
It’s true, la-la-la
حقیقت داره
Ooh, I should be runnin’
باید از دستت فرار میکردم
Ooh, you know I love it when you call me señorita
میدونی عاشق وقتاییم که منو سنیوریتا صدا میکنی
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya (So damn hard to leave ya)
کاش ترک کردنت اینقدر سخت نبود، ترک کردنت اینقدر سخت نبود
But every touch is ooh-la-la-la
ولی هر وقت لمسم میکنی او لالا
It’s true, la-la-la (True la-la)
حقیقت داره
Ooh, I should be runnin’
باید از دستت فرار میکردم
Ooh, you keep me coming for ya
ولی تو کاری میکنی که دنبالت بیام

All along, I’ve been coming for ya (For you)
از همون اول، دنبالت اومدم
And I hope it meant something to you (Oh)
و امیدوارم این چیزا به چشمت بیاد
Call my name, I’ll be coming for ya (Coming for you)
اسممو صدا بزن، من دنبالت میام
Coming for ya (Coming for you)
دنبالت میام
For ya
دنبالت
For ya (Oh, she loves it when I call)
(دنبالت (عاشق اینه که صداش کنم
For ya
دنبالت
Ooh, I should be runnin’
باید از دستت فرار میکردم
Ooh, you keep me coming for ya
ولی تو کاری میکنی که دنبالت بیام

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 4.2

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00