2011-2015پاپ

Set Fire to the Rain

Download

Set Fire to the Rain By Adele

I let it fall, my heart
مانع فرو ریختن قلبم نشدم
And as it fell, you rose to claim it
و تو همین حال، تو از راه رسیدی تا قلبمو بدست بیاری
It was dark, and I was over
همه جا تاریک بود و کار من تموم شده بود
Until you kissed my lips and you saved me
تا اینکه تو لبامو بوسیدی و منو نجات دادی
My hands, they were strong
دستام هنوزم قوی بودن
But my knees were far too weak
ولی زانوهام اونقدر ضعیف شده بود که
To stand in your arms
نمیتونستم تو بغلت وایسم
Without falling to your feet
و جلو پات زمین نیوفتم

But there’s a side to you
ولی یه جنبه پنهان تو وجودت هست
That I never knew, never knew
که من هیچوقت نمیدونستم
All the things you’d say
تمام چیزایی که گفتی
They were never true, never true
هیچوقت حقیقت نداشت
And the games you’d play
و بازی هایی که سرم درآوردی
You would always win, always win
برنده شون همیشه خودت بودی

But I set fire to the rain
ولی من بارون رو به آتیش کشیدم
Watched it pour as I touched your face
و رگبارش رو با لمس کردن صورتت تماشا کردم
Well, it burned while I cried
آره، بارون با گریه های من شعله ور شد
‘Cause I heard it screamin’ out your name
آخه صداشو میشنیدم که داره اسمتو فریاد میزنه
Your name
اسم تو رو

When I lay with you
وقتی تو بغلت هستم
I could stay there, close my eyes
میتونم تا همیشه اونجا بمونم، چشامو میبندم و
Feel you here forever
حس میکنم که تا ابد کنارمی
You and me together, nothing is better
من و تو کنار هم، هیچی بهتر از این نمیشه

‘Cause there’s a side to you
چون یه جنبه پنهان تو وجودت هست
That I never knew, never knew
که من هیچوقت نمیدونستم
All the things you’d say
تمام چیزایی که گفتی
They were never true, never true
هیچوقت حقیقت نداشت
And the games you’d play
و بازی هایی که سرم درآوردی
You would always win, always win
برنده شون همیشه خودت بودی

But I set fire to the rain
ولی من بارون رو به آتیش کشیدم
Watched it pour as I touched your face
و رگبارش رو با لمس کردن صورتت تماشا کردم
Well, it burned while I cried
آره، بارون با گریه های من شعله ور شد
‘Cause I heard it screamin’ out your name
آخه صداشو میشنیدم که داره اسمتو فریاد میزنه
Your name
اسم تو رو
I set fire to the rain
من بارون رو به آتیش کشیدم
And I threw us into the flames
و خودمون رو انداختم وسط شعله ها
When I felt somethin’ died
زمانی که حس کردم یه چیزی مرده
‘Cause I knew that
چون میدونستم که
That was the last time
این آخرین بار بوده
The last time
آخرین بار

Sometimes, I wake up by the door
یه وقتایی، پشت در از خواب بیدار میشم
That heart you caught must be waitin’ for you
قلبی که به دستش آوردی باید هم منتظرت باشه
Even now, when we’re already over
حتی الان که هر چی بینمون بوده تموم شده
I can’t help myself from lookin’ for you
نمیتونم جلوی خودمو بگیرم تا چشم براهت نباشم

I set fire to the rain
من بارون رو به آتیش کشیدم
Watched it pour as I touched your face
و رگبارش رو با لمس کردن صورتت تماشا کردم
Well, it burned while I cried
آره، بارون با گریه های من شعله ور شد
‘Cause I heard it screamin’ out your name
آخه صداشو میشنیدم که داره اسمتو فریاد میزنه
Your name
اسم تو رو
I set fire to the rain
من بارون رو به آتیش کشیدم
And I threw us into the flames
و خودمون رو انداختم وسط شعله ها
When I felt somethin’ died
زمانی که حس کردم یه چیزی مرده
‘Cause I knew that
چون میدونستم که
That was the last time
این آخرین بار بوده
The last time
آخرین بار

Oh
Oh, no
Let it burn
بذار آتیش بگیره
Oh
Let it burn
بذار آتیش بگیره
Let it burn
بذار آتیش بگیره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 28) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00