2011-2015نیو ایج

So I Could Find My Way

Download

So I Could Find My Way By Enya

A thousand dreams you gave to me
با خودت هزار امید و آرزو آوردی تو زندگیم
You held me high, you held me high
حال دلمو خوب کردی، حال دلمو خوب کردی
And all those years you guided me
و تمام این سال ها راهنمای من بودی
So I could find my way
واسه همین تونستم راهمو پیدا کنم

How long your love had sheltered me
مدت هاست که عشقت سرپناه من شده
You held me high, you held me high
حال دلمو خوب کردی، حال دلمو خوب کردی
A harbour holding back the sea
در برابر دریای طوفانی مثل یه بندرگاه بودی
So I could find my way
واسه همین تونستم راهمو پیدا کنم

So let me give this dream to you
پس بذار منم این آرزوی تو رو برآورده کنم
Upon another shore
تو یه ساحل دیگه
So let me give this dream to you
پس بذار منم این آرزوی تو رو برآورده کنم
Each night and ever more
هر شب و برای همیشه

Yet only time keeps us apart
هنوزم روزگار بین ما فاصله میندازه
You held me high, you held me high
حال دلمو خوب کردی، حال دلمو خوب کردی
You’re in the shadows of my heart
تو مثل سایه به قلبم نزدیکی
So I can find my way
واسه همین میتونم راهمو پیدا کنم

You held me high, you held me high
حال دلمو خوب کردی، حال دلمو خوب کردی

So let me give this dream to you
پس بذار منم این آرزوی تو رو برآورده کنم
Upon another shore
تو یه ساحل دیگه
So let me give this dream to you
پس بذار منم این آرزوی تو رو برآورده کنم
Each night and ever more
هر شب و برای همیشه

A thousand dreams you gave to me
با خودت هزار امید و آرزو آوردی تو زندگیم
You held me high, you held me high
حال دلمو خوب کردی، حال دلمو خوب کردی
And all those years you guided me
و تمام این سال ها راهنمای من بودی
So I could find my way
واسه همین تونستم راهمو پیدا کنم
So I could find my way
واسه همین تونستم راهمو پیدا کنم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00