2001-2010متال

Hello

Download

Hello By Evanescence

Playground school bell rings again
دوباره زنگ زمین بازی مدرسه به صدا در اومد
Rain clouds come to play again
ابرهای بارانی میان تا بازم بازی کنن
Has no one told you she’s not breathing?
کسی بهت نگفته که اون دیگه نفس نمیکشه؟
Hello, I’m your mind giving you someone to talk to
آهای، من ذهنتم، کسی که میتونی باهاش صحبت کنی
Hello
سلام

If I smile and don’t believe
اگه لبخند بزنم و باور نکنم
Soon I know I’ll wake from this dream
میدونم خیلی زود از این رویا بیدار میشم
Don’t try to fix me, I’m not broken
نمیخواد منو روبه راه کنی، من که چیزیم نشده
Hello, I’m the lie living for you so you can hide
آهای، من توهمی هستم که به جای تو زندگی میکنه، پس تو میتونی پنهان شی
Don’t cry
گریه نکن

Suddenly I know I’m not sleeping
یهویی فهمیدم که خواب نیستم
Hello, I’m still here
آهای، من هنوزم اینجام
All that’s left of yesterday
چیزی که از دیروز برات به یادگار مونده

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 13) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00