2001-2010آر اند بی / سول

Sorry Blame It on Me

Download

Sorry Blame It on Me By Akon

این آهنگ مربوط به کنسرتی میشه که ایکان و گوئن استفانی در ترینیداد برگزار کردن و اونجا ویدیویی از ایکان منتشر شد که با یکی از طرفدارانش که زیر سن قانونی بوده به شکل نامتعارفی رقصیده و ایکان با این موزیک از همسرش، مادرش و … معذرت خواهی کرده

As life goes on
همراه با جریان زندگی
I’m starting to learn more and more about responsibility
دارم چیزای بیشتر و بیشتری درباره مسـئولیت پذیر بودن یاد میگیرم
And I realize that everything I do
و فهمیدم هر کاری که تو زندگیم انجام میدم
Is affecting the people around me
رو آدمایی که اطرافم هستن تاثیر میذاره
So I wanted to take this time out
برا همین میخواستم تو این فرصت
To apologize for things that I’ve done
واسه کارایی که کردم معذرت خواهی کنم
And things that haven’t occured yet
واسه چیزایی که هنوز اتفاق نیوفتاده
And things that they don’t want to take responsibility for
و کارایی که بقیه کردن و نمیخوان مسئولیتش رو به گردن بگیرن

I’m sorry for the times that I left you home
همسرم) واسه روزایی که تو خونه تنها گذاشتمت منو ببخش)
I was on the road and you were alone
تو تنها بودی و من تو مسیر مسافرت
I’m sorry for the times that I had to go
واسه روزایی که مجبور بودم برم منو ببخش
I’m sorry for the fact that I did not know
منو ببخش که واقعیت رو نمیدونستم
That you were sitting home, just wishing we
اینکه تو خونه میموندی و تنها آرزوت این بود که رابطه مون
Could go back to when it was just you and me
بشه مثل روزایی که من و تو همیشه با هم بودیم
I’m sorry for the times I would neglect
واسه روزایی که نادیده گرفت منو ببخش
I’m sorry for the times I disrespect
واسه روزایی که بی احترامی کردم منو ببخش
I’m sorry for the wrong things that I’ve done
واسه کارای اشتباهی که مرتکب شدم منو ببخش
I’m sorry I’m not always there for my sons
منو ببخش اگه پدر خوبی برا بچه هامون نبودم
I’m sorry for the fact that I’m not aware
منو ببخش که از این حقیقت آگاه نبودم
That you can’t sleep at night when I am not there
اینکه اگه شبا کنارت نباشم نمیتونی بخوابی
Because I’m in the streets like every day
چون من مثل همیشه تو خیابونا سرگردونم
I’m sorry for the things that I did not say
واسه حرفایی که به زبون نیاوردم منو ببخش
Like how you are the best thing in my world
مثلا اینکه تو بهترین چیزی هستی که تو دنیا دارم
And how I’m so proud to call you my girl
و از اینکه بهت میگم عشقم چقدر افتخار میکنم

I understand that there’s some problems and I’m not too blind to know
میدونم یسری مشکلات هست و اونقدرا هم نابینا نیستم که نبینم
All the pain you kept inside you, even though you might not show
تموم این دردایی که ریختی تو خودت، حتی اگه بروزشون ندی
If I can’t apologize for being wrong, then it’s just a shame on me
اگه نتونم بخاطر اشتباهاتم عذر خواهی کنم، اونوقت باید از خودم خجالت بکشم
I’ll be the reason for your pain and you can put the blame on me
من دلیل درد و رنج هات میشم و میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You could put the blame on me
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You could put the blame on me
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You could put the blame on me
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You could put the blame on me
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
Said you could put the blame on me
گفتم میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
Said you could put the blame on me
گفتم میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
Said you could put the blame on me
گفتم میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You could put the blame on me
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی

I’m sorry for the things that he put you through
مادرم) اگه یکی دیگه تو دردسر انداختت من متاسفم)
And all the times you didn’t know what to do
بخاطر تمام اون روزایی که نمیدونستی باید چیکار کنی
I’m sorry that you had to go and sell those bags
متاسفم که مجبور شدی اون کاری که نباید و انجام بدی
Just tryin’ to stay busy ’til you heard from Dad
سعی میکردی خودتو سرگرم کنی تا اینکه یه روز پدرت بهت گفت
When you would rather be home with all your kids
پس کی میخوایی بری سر خونه زندگیت و کنارت بچه هات باشی
As one big family with love and bliss
خونواده ای تشکیل بدی که سرشار از عشق و سعادت باشه
And even though pops treated us like kings
و با اینکه پدر جون با ما مثل پادشاها رفتار میکرد
He got a second wife and you didn’t agree
رفت یه زن دیگه گرفت در حالی که تو باهاش موافق نبودی
He got up and left you there all alone
اون کاری که نبایدو کرد و تو رو تنها گذاشت
I’m sorry that you had to do it on your own
متاسفم که مجبور شدی رو پای خودت وایسی
I’m sorry that I went and added to your grief
منو ببخش که با رفتنم و به درد و رنجت اضافه کردم
I’m sorry that your son was once a thief
متاسفم اگه پسرت یه روزگاری دزدی کرد
I’m sorry that I grew up way too fast
متاسفم که خیلی زود بزرگ شدم
I wish I would’ve listened and not be so bad
ای کاش گوش به حرف میدادم و اینقدر بد نبودم
I’m sorry that your life turned out this way
متاسفم که زندگیت اینجوری شد
I’m sorry that the feds came and took me away
منو ببخش اگه پلیسا ریختن و منو با خودشون بردن

I understand that there are some problems and I’m not too blind to know
میدونم یسری مشکلات هست و اونقدرا هم نابینا نیستم که نبینم
All the pain you kept inside you, even though you might not show
تموم این دردایی که ریختی تو خودت، حتی اگه بروزشون ندی
If I can’t apologize for being wrong, then it’s just a shame on me
اگه نتونم بخاطر اشتباهاتم عذر خواهی کنم، اونوقت باید از خودم خجالت بکشم
I’ll be the reason for your pain and you can put the blame on me
من دلیل درد و رنج هات میشم و میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You could put the blame on me
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You could put the blame on me
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You could put the blame on me
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You could put the blame on me
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
Said you could put the blame on me
گفتم میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
Said you could put the blame on me (Oh yeah)
گفتم میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
Said you could put the blame on me
گفتم میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You could put the blame on me
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی

I’m sorry that it took so long to see
منو ببخش که خیلی زمان برد تا بفهمم
That they were dead wrong tryna put it on me
بقیه کاملا در اشتباهن که دارن سعی میکنن تقصیرا رو بندازن گردن من
I’m sorry that it took so long to speak
منو ببخش اگه خیلی طول کشید تا درباره ش حرف بزنم
But I was on tour with Gwen Stefani
ولی من با گوئن استفانی تو سفر کاری بودم
I’m sorry for the hand that she was dealt
بخاطر دستی که استفانی رو هم درگیر کرد متاسفم
For the embarrassment that she felt
برا احساس شرمی که باهاش مواجه شده
Just a little young girl tryin’ to have fun
یه دختر جوون که میخواست خوش بگذرونه
Her daddy should’ve never let her out that young
پدرش هیچوقت نباید اجازه میداد تو این سن بیاد بیرون
I’m sorry for Club Zen getting shut down
متاسفم که کلوب زن تعطیل شد
I hope they manage better next time around
امیدوارم دفعه دیگه اوضاع رو بهتر مدیریت کنن
How was I to know she was underage?
از کجا باید میدونستم که طرف زیر سن قانونیه؟
In a 21-and-older club they say
تو کلوبی که میگن برا بالای 21 ساله هاس
Why doesn’t anybody wanna take blame?
چرا هیچکی نمیخواد اشتباهشو کردن بگیره؟
Verizon backed out, disgracing my name
شرکت ورایزن میدون رو خالی کرد و اسم منو کشید وسط
I’m just a singer tryin’ to entertain
من فقط یه خواننده م که سعی میکنه بقیه رو سرگرم کنه
Because I love my fans I’ll take that blame
ولی چون عاشق طرفدارامم خودم تقصیرارو گردن میگیرم

Even though the blame’s on you
حتی اگه تقصیرارو گردن تو بندازن
Even though the blame’s on you
حتی اگه تقصیرارو گردن تو بندازن
Even though the blame’s on you
حتی اگه تقصیرارو گردن تو بندازن
I’ll take that blame from you
خودم تقصیراتو گردن میگیرم
And you can put that blame on me (On me)
و میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
And you can put that blame on me
و میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
You can put that blame on me (Blame’s on me)
میتونی تقصیرارو گردن من بندازی
And you can put that blame on me (Blame’s on me)
و میتونی تقصیرارو گردن من بندازی

And you can put that blame on me
و میتونی تقصیرارو گردن من بندازی

And you can put that blame on me
و میتونی تقصیرارو گردن من بندازی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00