1950-2000راک

When I Think Of You

Download

When I Think Of You By Chris De Burgh

There is something on my mind
یه چیزی ذهنمو درگیر کرده
And I’m losing concentration
و دارم تمرکزم رو از دست میدم
And I feel it everytime
و همیشه حس میکنم
That you are near me
که تو نزدیک منی
I could tell you all about
میتونستم همه چی رو بهت بگم
Your picture at my bedside
عکست کنار تختمه
I should call you sometime
باید هر چند وقت یبار بهت زنگ میزدم
And talk it over
و در موردش حرف میزدم

‘Cos I get a kick inside
آخه یه حس لذت بخش میاد سراغم
And I feel a tingle too
و یه بی حسی خاص رو هم احساس میکنم
It just comes from time to time
بارها و بارها اینجوری میشم
And it only happens
و وقتایی اتفاق میوفته که

When I think of You
به تو فکر میکنم
Sleeping
وقتی خوابیدم
When I’m dreaming, when I wake up, when I think of you
وقتی که دارم رویا میبینم، وقتی که بیدار میشم، وقتی که به تو فکر میکنم
Walking
وقتی که راه میرم
When I’m talking
وقتی که دارم حرف میزنم
When I look up
وقتی که نگاه میکنم
When I think of You
وقتی که به تو فکر میکنم

Take me away to a land of mass confusion
تو منو به سرزمین پهناور سردرگمی میبری
And I don’t know what to say
و من نمیدونم چی باید بگم
When I am near you
وقتی که نزدیک توام
I could stand here all day long
میتونم تموم طول روز رو اینجا وایسم
Just staring at your window
و فقط به پنجره اتاقت خیره بشم
But I have so much to do
البته کارای زیادی هست که باید انجام بدم
That’s so important
کارایی که خیلی مهمن
Then I get a kick inside, and I feel a tingle too
بعدش یه حس لذت بخش میاد سراغم و یه بی حسی خاص رو هم احساس میکنم
It just comes from time to time
بارها و بارها اینجوری میشم
And it only happens
و وقتایی اتفاق میوفته که
When I think of You
به تو فکر میکنم

Sleeping
وقتی خوابیدم
When I’m dreaming, when I wake up
وقتی که دارم رویا میبینم، وقتی که بیدار میشم
When I think of you
وقتی که به تو فکر میکنم
Walking
وقتی که راه میرم
When I’m talking, when I look up
وقتی که دارم حرف میزنم، وقتی که نگاه میکنم
When I think of You
وقتی که به تو فکر میکنم

May get the feeling that I’m dancing on the ceiling
ممکنه این حس بهم دست که دارم در حال پرواز میرقصم
When I get a kick inside, and my head is spinning too
وقتی که یه حس لذت بخش بیاد سراغم و سرگیجه هم بگیرم
It just comes from time to time
بارها و بارها اینجوری میشم
And it only happens
و وقتایی اتفاق میوفته که

When I think of You
به تو فکر میکنم
Sleeping
وقتی خوابیدم
When I’m dreaming, when I wake up
وقتی که دارم رویا میبینم، وقتی که بیدار میشم
When I think of you
وقتی که به تو فکر میکنم
When I whisper to your picture, when I kiss it, when I think of you
وقتی که با عکست در گوشی صحبت میکنم، وقتی که میبوسمش، وقتی که به تو فکر میکنم

When I think of you, when I’m dreaming we’re together, on my sofa
وقتی که به تو فکر میکنم، وقتی که دارم رویای با هم بودنمون رو میبینم، رو مبل دو نفره م
When I think of you, when I’m wishing that we’re kissing, when we’re dancing
وقتی که به تو فکر میکنم، وقتی دارم آرزو میکنم که همدیگه رو ببوسیم، وقتی که داریم میرقصیم
When I think of you
وقتی که به تو فکر میکنم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 8) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00