1950-2000پاپ

Stranded In The Middle Of Nowhere

Download

Stranded In The Middle Of Nowhere By Modern Talking

Albatross
آلباتروس (نوعی پرنده دریایی)
Show me a dream of love
رویای عشق رو نشونم بده
Albatross
آلباتروس
Without her love I’m lost
بدون عشقش من خودمو گم میکنم
Good love never dies
عشق واقعی هیچوقت از بین نمیره
Angels never fly so high
فرشته ها هیچ وقت بلند پروازی نمیکنن
I’m dreaming, dreaming
بگو که دارم خواب میبینم، خواب میبینم
Coming back to me
برگرد پیش خودم

I’m stranded in the middle of nowhere, take care
وسط ناکجاآباد گیر افتادم، مراقبم باش
I’m stranded in a struggle of my dreams, it seems
ظاهرا تو مسیر رسیدن به رویاهام سرگردون شدم
Baby, oh I need you more
عزیزم، بیشتر از این حرفا بهت نیاز دارم
Like roses need the rain
مثل گلای رز که به بارون نیاز دارن
Baby, oh I need you more
عزیزم، بیشتر از این حرفا بهت نیاز دارم
Come and take my hand
بیا و دستمو بگیر

Albatross
آلباتروس
Harder I try, bluer I get
هر چی تلاش میکنم، به آرامش نمیرسم
Albatross
آلباتروس
Don’t leave me alone – I’m sad
تو منو تنها نذار، حال دلم خوب نیست
Oh, I’ll find my home
محل آرامشم رو پیدا میکنم
Right back where I started from
درست مثل روزی که همه چی از اونجا شروع شد
I’m dreaming, dreaming
بگو که دارم خواب میبینم، خواب میبینم
Coming back to me
برگرد پیش خودم

I’m stranded in the middle of nowhere, take care
وسط ناکجاآباد گیر افتادم، مراقبم باش
I’m stranded in a struggle of my dreams, it seems
ظاهرا تو مسیر رسیدن به رویاهام سرگردون شدم
Baby, oh I need you more
عزیزم، بیشتر از این حرفا بهت نیاز دارم
Like roses need the rain
مثل گلای رز که به بارون نیاز دارن
Baby, oh I need you more
عزیزم، بیشتر از این حرفا بهت نیاز دارم
Come and take my hand
بیا و دستمو بگیر

I’m stranded
گیر افتادم
Nobody cries, time’s on my side
هیچکی بهم اهمیت نمیده، ولی هنوزم وقت دارم
I’m stranded
گیر افتادم
I don’t know where but you’re not there
نمیدونم کجا گیر افتادم ولی تو اینجا نیستی
I’m stranded
گیر افتادم
Playing the fool, breaking the rules
احمقانه رفتار کردم، قوانینو زیر پا گذاشتم
I’m stranded
گیر افتادم
Take up your hand, and make a friend
تو کوتاه بیا و باهام دوست شو

I’m stranded
گیر افتادم
Nobody cries, time’s on my side
هیچکی بهم اهمیت نمیده، ولی هنوزم وقت دارم
And I’m stranded
و گیر افتادم
I don’t know where but you’re not there
نمیدونم کجا گیر افتادم ولی تو اینجا نیستی
And I’m stranded
و گیر افتادم
Playing the fool, breaking the rules
احمقانه رفتار کردم، قوانینو زیر پا گذاشتم
I’m stranded…
گیر افتادم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00