2011-2015فولک

I Don’t Want to Change You

Download

I Don’t Want to Change You By Damien Rice

Wherever you are
هر جا که هستی
You know that I adore you
میدونی که میپرستمت
No matter how far
مهم نیست چقدر فاصله باشه
Well, I can go before you
با وجود تو میتونم دوام بیارم
And if ever you need someone
و اگه یه روزی به کسی نیاز داشتی
Well, not that you need helping
خب نه اینکه به کسی نیاز داشته باشی
But if ever you want someone
ولی اگه یه روزی دلت خواست با کسی باشی
Know that I am willing
میدونی که من مشتاق با تو بودنم

Oh, and I don’t want to change you
و من نمیخوام ازت یه آدم دیگه بسازم
I don’t want to change you
نمیخوام ازت یه آدم دیگه بسازم
I don’t want to change your mind
نمیخوام نظرت رو تغییر بدم
I just came across a manger
انگار یه گهواره آسمونی دیدم
Out among the danger
یه جای بی خطر و امن
Somewhere in a stranger’s eye
اونم تو چشمای یه غریبه

Wherever you go
هر جا که بری
Well, I can always follow
میتونم تا همیشه دنبالت بیام
I can feed this real slow
میتونم عشقمو آروم آروم پیش ببرم
If it’s a lot to swallow
اگه پذیرفتنش برات سخته
And if you just want to be alone
و اگه دلت خواست تنها باشی
Well, I can wait without waiting
میتونم بدون انتظار کشیدن منتظرت بمونم
If you want me to let this go
اگه ازم بخوایی بیخیال این عشق بشم
Well, I’m more than willing
من بیشتر از قبل مشتاقت میشم

Oh, ’cause I don’t want to change you
آخه من نمیخوام ازت یه آدم دیگه بسازم
I don’t want to change you
نمیخوام ازت یه آدم دیگه بسازم
I don’t want to change your mind
نمیخوام نظرت رو تغییر بدم
I just came across a manger
انگار یه گهواره آسمونی دیدم
Out among the danger
یه جای بی خطر و امن
Somewhere in a stranger’s eye
اونم تو چشمای یه غریبه

Oh, and I don’t want to change you
و من نمیخوام ازت یه آدم دیگه بسازم
I don’t want to change you
نمیخوام ازت یه آدم دیگه بسازم
I don’t want to change your mind
نمیخوام نظرت رو تغییر بدم
I just came across a manger
انگار یه گهواره آسمونی دیدم
Out among the danger
یه جای بی خطر و امن
Somewhere in a stranger’s eye
اونم تو چشای یه غریبه

I’ve never been with anyone
تا حالا با هیچکس اینجوری نبودم
In the way I’ve been with you
اینجوری که عاشق تو شدم
But if love is not for fun
ولی عشقی که برا سرگرمی نباشه
Then it’s doomed
فاتحش خوندس
‘Cause water races
چون مسیر این رودخونه
Water races down the waterfalls
مسیر این رودخونه به آبشار ختم میشه
Water races
مسیر این رودخونه
Water races down the waterfall
مسیر این رودخونه به آبشار ختم میشه

And I don’t want to change you
و من نمیخوام ازت یه آدم دیگه بسازم
I don’t want to change you
نمیخوام ازت یه آدم دیگه بسازم
I don’t want to change your mind
نمیخوام نظرت رو تغییر بدم
I just came across a manger
انگار یه گهواره آسمونی دیدم
Where there is no danger
جایی که هیچ خطری تهدیدت نمیکنه
Where love has eyes and is not blind
جایی که عشق منو میبینه و نادیده گرفته نمیشم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 14) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00