1950-2000پاپ

Without You

Download

Without You By Mariah Carey

No, I can’t forget this evening
نه، من نمیتونم امشب رو فراموش کنم
Or your face as you were leaving
چهره ای که لحظه رفتن داشتی رو فراموش نمیکنم
But I guess that’s just the way the story goes
ولی فکر کنم داستان همیشه به همینجا ختم میشه
You always smile, but in your eyes your sorrow shows
دائما لبخند میزنی، ولی از چشمات معلومه که غم داری
Yes, it shows, (oh)
آره، از چشمات معلومه

No, I can’t forget tomorrow
نه، من نمیتونم به فردا فکر نکنم
When I think of all my sorrow
وقتی که قراره درگیر غم و غصه هام شم
When I had you there, but then I let you go
وقتی که میشد کنارم باشی، ولی دیگه از دست دادمت
And now it’s only fair that I should let you know
و الان کاملا منصفانه س که در جریان چیزی باشی
What you should know, (oh)
که باید ازش خبر داشته باشی

I can’t live
نمیتونم زندگی کنم
If living is without you
اگه زندگی بدون تو باشه
I can’t live
نمیتونم زندگی کنم
I can’t give anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
I can’t live
نمیتونم زندگی کنم
If living is without you
اگه زندگی بدون تو باشه
I can’t give
نمیتونم زندگی کنم
I can’t give anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم

Well, I can’t forget this evening
خب، من نمیتونم امشب رو فراموش کنم
Or your face as you were leaving
چهره ای که لحظه رفتن داشتی رو فراموش نمیکنم
But I guess that’s just the way the story goes
ولی فکر کنم داستان همیشه به همینجا ختم میشه
You always smile, but in your eyes, your sorrow shows
دائما لبخند میزنی، ولی از چشمات معلومه که غم داری
Yes, it’s shows, (oh)
آره، از چشمات معلومه

I can’t live
نمیتونم زندگی کنم
If living is without you
اگه زندگی بدون تو باشه
I can’t live
نمیتونم زندگی کنم
I can’t give anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
I can’t live
نمیتونم زندگی کنم
If living is without you
اگه زندگی بدون تو باشه
I can’t live
نمیتونم زندگی کنم
I can’t give anymore!
دیگه نمیتونم تحمل کنم

(No, can’t live)
نه، نمیشه زندگی کرد
(No, I can’t live)
نه، نمیشه زندگی کرد
No, no, no, no, (why)
نه، نه، نه
I can’t live (No, can’t live)
نمیتونم زندگی کنم، نه، نمیشه زندگی کرد
If living is without you (No, I can’t live)
اگه زندگی بدون تو باشه، نه نمیتونم زندگی کنم
I can’t live
نمیتونم زندگی کنم
I can’t give anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
Can’t live (No, can’t live, no, I can’t live)
نمیشه زندگی کرد، نه نمیشه زندگی کرد، نه نمیتونم زندگی کنم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 22) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00