1950-2000متال

Nothing Else Matters

Download

Nothing Else Matters By Metallica

So close, no matter how far
خیلی نزدیکیم، مهم نیست چقدر دور باشیم
Couldn’t be much more from the heart
هیچی به اندازه دل آدما نمیتونه به هم نزدیک باشه
Forever trusting who we are
تا ابد به هم دیگه اعتماد داریم
And nothing else matters
و هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره

Never opened myself this way
هیچوقت اینجوری حرف دلمو نزده بودم
Life is ours, we live it our way
زندگی مال ماست و به روش خودمون میگذرونیمش
All these words I don’t just say
چیزایی که میگم فقط حرف نیست
And nothing else matters
و هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره

Trust I seek and I find in you
تو اون آدم قابل اعتمادی که من دنبالش بودم
Everyday, for us, something new
هر روز برای ما یه روز تازه س
Open mind for a different view
ذهنت رو پذیرای یه عقیده متفاوت کن
And nothing else matters
و هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره

Never cared for what they do
هیچوقت به کاری که بقیه انجام میدن اهمیت ندادم
Never cared for what they know
هیچوقت به چیزی که بقیه میدونن اهمیت ندادم
But I know
ولی میدونم چه خبره

So close, no matter how far
خیلی نزدیکیم، مهم نیست چقدر دور باشیم
It couldn’t be much more from the heart
هیچی به اندازه دل آدما نمیتونه به هم نزدیک باشه
Forever trusting who we are
تا ابد به هم دیگه اعتماد داریم
And nothing else matters
و هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره

Never cared for what they do
هیچوقت به کاری که بقیه انجام میدن اهمیت ندادم
Never cared for what they know
هیچوقت به چیزی که بقیه میدونن اهمیت ندادم
But I know
ولی میدونم چه خبره

I never opened myself this way
هیچوقت اینجوری حرف دلمو نزده بودم
Life is ours, we live it our way
زندگی مال ماست و به روش خودمون میگذرونیمش
All these words I don’t just say
چیزایی که میگم فقط حرف نیست
And nothing else matters
و هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره

Trust I seek and I find in you
تو اون آدم قابل اعتمادی که من دنبالش بودم
Everyday, for us, something new
هر روز برای ما یه روز تازه س
Open mind for a different view
ذهنت رو پذیرای یه عقیده متفاوت کن
And nothing else matters
و هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره

Never cared for what they say
هیچوقت به حرف بقیه اهمیت ندادم
Never cared for games they play
هیچوقت به بازی هایی که میکنن اهمیت ندادم
Never cared for what they do
هیچوقت به کاری که بقیه انجام میدن اهمیت ندادم
Never cared for what they know
هیچوقت به چیزی که بقیه میدونن اهمیت ندادم
And I know, yeah-yeah!
و میدونم چه خبره، آره

So close, no matter how far
خیلی نزدیکیم، مهم نیست چقدر دور باشیم
Couldn’t be much more from the heart
هیچی به اندازه دل آدما نمیتونه به هم نزدیک باشه
Forever trusting who we are
تا ابد به هم دیگه اعتماد داریم
No, nothing else matters
نه، هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 8) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00