1950-2000راک

Yellow

Download

Yellow By Coldplay

Look at the stars
به ستاره ها نگاه کن
Look how they shine for you
ببین چطوری دارن بخاطر تو و هر کاری
And everything you do
که انجام میدی میدرخشن
Yeah, they were all yellow
آره، همه به رنگ زرد (درخشان) بودن

I came along
من همراهیت کردم
I wrote a song for you
یه ترانه برای تو و تموم
And all the things you do
کارایی که میکنی نوشتم و
And it was called Yellow
اسمش رو گذاشتم زرد

So then I took my turn
پس نوبت به من رسید
Oh, what a thing to have done
کاری کردم کارستون
And it was all yellow
که به رنگ زرد (درخشان) بود

Your skin, oh yeah, your skin and bones
پوستت، آره، پوست و استخوانت
Turn into something beautiful
به چیز زیبایی تبدیل شد
And you know, you know I love you so
و میدونی، میدونی که خیلی دوستت دارم
You know I love you so
میدونی که خیلی دوستت دارم

I swam across
بخاطر تو شنا کردم
I jumped across for you
از بلندی پریدم
Oh, what a thing to do
چه کارایی که نکردم
‘Cause you were all yellow
آخه تو به رنگ زرد (درخشان) بودی

I drew a line
بخاطر تو حد و مرز گذاشتم
I drew a line for you
برای خودم) حد و مرز مشخص کردم)
Oh, what a thing to do
چه کارایی که نکردم
And it was all yellow
که به رنگ زرد (درخشان) بود

And your skin, oh yeah, your skin and bones
پوستت، آره، پوست و استخوانت
Turn into something beautiful
به چیز زیبایی تبدیل شد
And you know, for you, I’d bleed myself dry
و میدونی، بخاطر تو، خودمو آس و پاس کردم
For you, I’d bleed myself dry
بخاطر تو، خودمو آس و پاس کردم

It’s true
درسته
Look how they shine for you
ببین چطوری دارن بخاطر تو میدرخشن
Look how they shine for you
ببین چطوری دارن بخاطر تو میدرخشن
Look how they shine for
ببین چطوری دارن … میدرخشن
Look how they shine for you
ببین چطوری دارن بخاطر تو میدرخشن
Look how they shine for you
ببین چطوری دارن بخاطر تو میدرخشن
Look how they shine
ببین چطوری دارن میدرخشن

Look at the stars
به ستاره ها نگاه کن
Look how they shine for you
ببین چطوری دارن بخاطر تو و تموم
And all the things that you do
کارایی که میکنی میدرخشن

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00