2016-2020پاپ

You Are The Reason

Download

You Are The Reason By Calum Scott

There goes my heart beating
صدای ضربان قلبم رو میشنوم
‘Cause you are the reason
دلیلش هم تو هستی
I’m losing my sleep
دارم بیخواب میشم
Please come back now
خواهشا همین الان برگرد
And there goes my mind racing
و ذهنم بدجوری مشغول شده
And you are the reason
و دلیلش تو هستی
That I’m still breathing
اینکه هنوزم نفس میکشم
I’m hopeless now
وگرنه دیگه امیدی ندارم

I’d climb every mountain
از هر کوهی بالا میرم
And swim every ocean
و هر اقیانوسی رو پشت سر میذارم
Just to be with you
تا فقط با تو باشم
And fix what I’ve broken
و اشتباهاتم رو جبران کنم
Oh, ’cause I need you to see
آخه میخوام ببینی که
That you are the reason
دلیل همه چی تو هستی

There goes my hands shaking
دستام دارن میلرزن
And you are the reason
و دلیلش تو هستی
My heart keeps bleeding
احساساتی و زودرنج شدم
I need you now
میخوام که بدونی
If I could turn back the clock
اگه میتونستم زمان رو به عقب برگردونم
I’d make sure the light defeated the dark
مطمئن میشدم که روشنایی به تاریکی غلبه میکنه
I’d spend every hour of every day
هر ساعت از هر روز رو صرف
Keeping you safe
مراقبت کردن از تو میکردم

I’d climb every mountain
از هر کوهی بالا میرم
And swim every ocean
و هر اقیانوسی رو پشت سر میذارم
Just to be with you
تا فقط با تو باشم
And fix what I’ve broken
و اشتباهاتم رو جبران کنم
Oh, ’cause I need you to see
آخه میخوام ببینی که
That you are the reason
دلیل همه چی تو هستی

I don’t want to fight no more
دیگه نمیخوام دعوا راه بندازم
I don’t want to hide no more
دیگه نمیخوام پنهان بشم
I don’t want to cry no more
دیگه نمیخوام اشک بریزم
Come back, I need you to hold me
برگرد، به آغوشت نیاز دارم
(You are the reason)
دلیلش تو هستی
A little closer now, just a little closer now
حالا یکم نزدیکتر، فقط یکم نزدیکتر
Come a little closer, I need you to hold me tonight
یکم بیا نزدیکتر، امشب به آغوشت نیاز دارم

I’d climb every mountain
از هر کوهی بالا میرم
And swim every ocean
و هر اقیانوسی رو پشت سر میذارم
Just to be with you
تا فقط با تو باشم
And fix what I’ve broken
و اشتباهاتم رو جبران کنم
‘Cause I need you to see
آخه میخوام ببینی که
That you are the reason
دلیل همه چی تو هستی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 10) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00