2001-2010پاپ

A Year Without Rain

Download

A Year Without Rain By Selena Gomez
& The Scene

Oh, oh
Oh, oh

Can you feel me when I think about you?
وقتی بهت فکر میکنم میتونی حسم کنی؟
With every breath I take
با هر نفسی که میکشم
Every minute, no matter what I do
تو هر دقیقه، مهم نیست در حال انجام چه کاری باشم
My world is an empty place
دنیام پوچ و بی معنی شده
Like I’ve been wandering the desert
For a thousand days, oh
انگار روزای بیشماری رو تو صحرا سرگردان بودم
Don’t know if it’s a mirage
نمیدونم که یه سرابه یا نه
But I always see your face, baby
اما من همیشه صورتت رو میبینم عزیزم

I’m missing you so much
دلم برات خیلی تنگ شده
Can’t help it, I’m in love
نمیتونم کاریش کنم، عاشق شدم
A day without you is like a year without rain
یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونه
I need you by my side
نیاز دارم کنارم باشی
Don’t know how I’ll survive
نمیدونم چجوری نجات پیدا میکنم
A day without you is like a year without rain
یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونه
Whoa, oh, whoa

The stars are burning
ستاره ها میدرخشن
I hear your voice in my mind
صداتو تو ذهنم میشنوم
Can’t you hear me calling?
وقتی صدات میزنم نمیشنوی؟
My heart is yearning
دلم داره برات پر میزنه
Like the ocean that’s running dry
مثل اقیانوسی که داره خشک میشه
Catch me, I’m falling
در آغوشم بگیر، دارم از پا در میام
It’s like the ground is crumbling underneath my feet
انگار که زمین زیر پام داره خالی میشه
Won’t you save me?
نجاتم نمیدی؟
There’s gonna be a monsoon
فصل بارندگی شروع میشه
When you get back to me, oh, baby
وقتی دوباره به دستت بیارم، آه عزیزم

I’m missing you so much
دلم برات خیلی تنگ شده
Can’t help it, I’m in love
نمیتونم کاریش کنم، عاشق شدم
A day without you is like a year without rain
یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونه
I need you by my side
نیاز دارم کنارم باشی
Don’t know how I’ll survive
نمیدونم چجوری نجات پیدا میکنم
A day without you is like a year without rain
یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونه
Whoa, oh, whoa

So let this drought come to an end
پس بذار این خشکسالی به پایان برسه
And make this desert flower again
و کاری کن که این صحرا دوباره گل بده
I’m so glad you found me
خیلی خوشحالم پیدام کردی
Stick around me
دور و بر خودم باش
Baby, baby, baby, oh
عزیزم، عزیزم
It’s a world of wonder with you in my life
دنیای شگفت انگیزیه وقتی تو زندگیمی
So hurry baby, don’t waste no more time
پس عجله کن عزیزم، وقت بیشتری رو تلف نکن
I need you here, I can’t explain
بهت اینجا نیاز دارم، نمیتونم توضیح بدم
But a day without you is like a year without rain, oh
اما یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونه

I’m missing you so much (so much)
دلم برات خیلی تنگ شده
Can’t help it, I’m in love
نمیتونم کاریش کنم، عاشق شدم
A day without you is like a year without rain
یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونه
I need you by my side (my side)
نیاز دارم کنارم باشی
Don’t know how I’ll survive
نمیدونم چجوری نجات پیدا میکنم
A day without you is like a year without rain, oh
یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونه
Whoa, oh, whoa
Oh, oh
Whoa, oh, whoa

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 12) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00