2011-2015پاپ

Adore You

Download

Adore You By Miley Cyrus

Ah, ah
Hey
Ah, oh
Mmm

Baby
عزیزم
Baby, yeah
عزیزم، آره
Are you listening?
داری گوش میدی؟

Wondering where you’ve been all my life
برام سواله که تمام این مدت تو کجا بودی
I’ve just started livin’
تازه معنی زندگی کردن رو فهمیدم
Ooh-oh, baby
عزیزم
Are you listening? Ah
داری گوش میدی؟

When you say you love me
وقتی میگی عاشقمی
Know I love you more
بدون که من بیشتر عاشقتم
And when you say you need me
و وقتی میگی به بودنم نیاز داری
Know I need you more
بدون که نیاز من به بودنت بیشتره
Boy, I adore you
پسر، من میپرستمت
I adore you
من میپرستمت

Baby, can you hear me
عزیزم، میتونی صدامو بشنوی
When I’m crying out for you
وقتی دارم از دوریت گریه میکنم
I’m scared, oh
میترسم
So scared
خیلی میترسم
Oh, when you’re near me
وقتی نزدیکمی
I feel like I’m standing with an army of men
احساس میکنم یه ارتش پشتم وایساده
Armed with weapon
یه ارتش مسلح
Yeah, oh
آره

When you say you love me
وقتی میگی عاشقمی
Know I love you more
بدون که من بیشتر عاشقتم
And when you say you need me
و وقتی میگی به بودنم نیاز داری
Know I need you more
بدون که نیاز من به بودنت بیشتره
Boy, I adore you
پسر، من میپرستمت
I adore you
من میپرستمت

I love lying next to you
عاشق اینم که کنارت باشم
I could do this for eternity
میتونم اینکارو تا ابد بکنم
You and me
من و تو
We’re meant to be in holy matrimony
سرنوشت ما این پیوند مقدس بوده
God knew exactly what he was doing
خدا دقیقا میدونست داره چیکار میکنه
When he led me to you
وقتی منو سر راه تو گذاشت

When you say you love me
وقتی میگی عاشقمی
Know I love you more (I love you more)
بدون که من بیشتر عاشقتم
And when you say you need me
و وقتی میگی به بودنم نیاز داری
Know I need you more
بدون که نیاز من به بودنت بیشتره
Boy, I adore you
پسر، من میپرستمت
I adore you
من میپرستمت

When you say you love me
وقتی میگی عاشقمی
Know I love you more
بدون که من بیشتر عاشقتم
And when you say you need me
و وقتی میگی به بودنم نیاز داری
Know I need you more
بدون که نیاز من به بودنت بیشتره
Boy, I adore you
پسر، من میپرستمت
I adore you
من میپرستمت

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00