2016-2020پاپ

Bang Bang

Download

Bang Bang By Dua Lipa

I was five, and he was six
من پنج ساله بودم و اون شش ساله
We rode on horses made of sticks
سوار اسب های چوبی میشدیم
He wore black and I wore white
اون مشکی میپوشید و من سفید
He would always win the fight
اون همیشه تو مبارزه برنده میشد

Bang bang, he shot me down
بنگ بنگ، بهم شلیک میکرد
Bang bang, I hit the ground
بنگ بنگ، میوفتادم رو زمین
Bang bang, that awful sound
بنگ بنگ، چه صدای وحشتناکی بود
Bang bang, my baby shot me down
بنگ بنگ، عزیز دلم بهم شلیک میکرد

Music played, and people sang
موزیک پخش میشد و مردم آواز میخوندن
Just for me the church bells rang, oh
ناقوس کلیسا واسه من به صدا در میومد

I was five, and he was six
من پنج ساله بودم و اون شش ساله
We rode on horses made of sticks
سوار اسب های چوبی میشدیم
He wore black and I wore white
اون مشکی میپوشید و من سفید
He would always win the fight
اون همیشه تو مبارزه برنده میشد

Bang bang, he shot me down
بنگ بنگ، بهم شلیک میکرد
Bang bang, I hit the ground
بنگ بنگ، میوفتادم رو زمین
Bang bang, that awful sound
بنگ بنگ، چه صدای وحشتناکی بود
Bang bang, my baby shot me down
بنگ بنگ، عزیز دلم بهم شلیک میکرد

Music played, and people sang
موزیک پخش میشد و مردم آواز میخوندن
Just for me the church bells rang, oh
ناقوس کلیسا واسه من به صدا در میومد

Bang bang, he shot me down
بنگ بنگ، بهم شلیک میکرد
Bang bang, I hit the ground
بنگ بنگ، میوفتادم رو زمین
Bang bang, that awful sound
بنگ بنگ، چه صدای وحشتناکی بود
Bang bang, my baby shot me down
بنگ بنگ، عزیز دلم بهم شلیک میکرد

Bang bang, he shot me down
بنگ بنگ، بهم شلیک میکرد
Bang bang, I hit the ground
بنگ بنگ، میوفتادم رو زمین
Bang bang, that awful sound
بنگ بنگ، چه صدای وحشتناکی بود
Bang bang, my baby shot me down
بنگ بنگ، عزیز دلم بهم شلیک میکرد

Bang bang, he shot me down
بنگ بنگ، بهم شلیک میکرد
Bang bang, I hit the ground
بنگ بنگ، میوفتادم رو زمین
Bang bang, that awful sound
بنگ بنگ، چه صدای وحشتناکی بود
Bang bang, my baby shot me down
بنگ بنگ، عزیز دلم بهم شلیک میکرد

Bang bang, he shot me down
بنگ بنگ، بهم شلیک میکرد
Bang bang, I hit the ground
بنگ بنگ، میوفتادم رو زمین
Bang bang, that awful sound
بنگ بنگ، چه صدای وحشتناکی بود
Bang bang, my baby shot me down
بنگ بنگ، عزیز دلم بهم شلیک میکرد

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00