2011-2015پاپ

Another Lonely Night

Download

Another Lonely Night By Adam Lambert

Alone in the dark
تنها تو تاریکی
Hole in my heart
یه فضای خالی تو قلبم
Turn on the radio
رادیو رو روشن میکنم
And the words fall out, but they got no place to go
و کلمه ها سرازیر میشن، ولی جایی برای رفتن ندارن

Wasted on you
بخاطر تو هدر میرن
High on the fumes
و تو هوا دود میشن
Know I should let you go
میدونم باید بیخیالت بشم
But the world won’t stop and all I got is your ghost
ولی دنیا به آخر نمیرسه و تنها چیزی که برام مونده خیال توئه

Another day, another lonely night
یه شب و روز دیگه که به تنهایی گذشت
I would do anything to have you by my side
برای اینکه کنارم باشی دست به هر کاری میزنم
Another day, another lonely night
یه شب و روز دیگه که به تنهایی گذشت
Don’t wanna throw away another lonely life
نمیخوام یه بار دیگه زندگیمو با تنهایی هدر بدم

No time to sleep
وقت خوابیدن نیست
All that I see
تنها چیزی که جلو چشمامه
Are old memories of you
خاطره های قدیمی توئه
Yeah, I try my best, but there’s no one left for me to lose
آره، نهایت تلاشمو میکنم، ولی دیگه کی رو دارم که بخوام از دستش بدم

Tear in my eye
اشک تو چشامه
I drive through the night
تو دل شب رانندگی میکنم
As far as I can from you
هر چقدر بتونم ازت دور میشم
And I don’t give a fuck if the sun comes up
و به یه ورم هم نیست اگه خورشید طلوع کنه
Yeah, it’s just another
آره، این فقط یکی دیگه س

Another day, another lonely night
یه شب و روز دیگه که به تنهایی گذشت
I would do anything to have you by my side
برای اینکه کنارم باشی دست به هر کاری میزنم
Another day, another lonely night (It’s another lonely night)
یه شب و روز دیگه که به تنهایی گذشت، یه شب دیگه که به تنهایی گذشت
Don’t wanna throw away another lonely life
نمیخوام یه بار دیگه زندگیمو با تنهایی هدر بدم

No, I don’t give a fuck if the sun comes up, yeah
نه، به یه ورم هم نیست اگه خورشید طلوع کنه، آره
It’s just another
این فقط یکی دیگه س

Another day, another lonely night
یه شب و روز دیگه که به تنهایی گذشت
I would do anything to have you by my side (By my side)
برای اینکه کنارم باشی دست به هر کاری میزنم، کنارم باشی
Another day, another lonely night (It’s another lonely night)
یه شب و روز دیگه که به تنهایی گذشت، یه شب دیگه که به تنهایی گذشت
Don’t wanna throw away another lonely life
نمیخوام یه بار دیگه زندگیمو با تنهایی هدر بدم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00