2016-2020پاپ

Flames

Download

Flames By David Guetta
feat. Sia 

Oh, oh
Oh, oh

One foot in front of the other, babe
آهسته و پیوسته قدم بردار عزیزم
One breath leads to another, yeah
با همین روش به نفس کشیدن ادامه بده، آره
Just keep moving, oh
فقط به حرکت کردن ادامه بده
Look within for the strength today
به درونت نگاه کن تا همین حالا به قدرتت پی ببری
Listen out for the voice to say
گوش به زنگ این صدا باش که میگه
Just keep moving, oh
فقط به حرکت کردن ادامه بده

Go, go, go
حرکت کن، ادامه بده
Figure it out, figure it out, but don’t stop moving
یه کاریش میکنی، یه کاریش میکنی، فقط متوقف نشو
Go, go, go
حرکت کن، ادامه بده
Figure it out, figure it out, you can do this
یه کاریش میکنی، یه کاریش میکنی، میتونی از پسش بر بیایی

So, my love, keep on running
پس به پیشروی ادامه بده عشقم
You gotta get through today, yeah, yeah
باید امروزو پشت سر بذاری، آره، آره
There, my love, keep on running
خودشه عشقم به پیشروی ادامه بده
Gotta keep those tears at bay, oh
باید جلوی اون اشکا رو بگیری
Oh, my love, don’t stop burning
عشقم مانع چیزی که در حال سوختنه نشو
Gonna send them up in flames
بذار تو شعله های آتیش از بین برن
In flames
تو شعله های آتیش

Don’t stop, tomorrow’s another day
متوقف نشو، فردا هم روز خداست
Don’t stop, tomorrow you’ll feel no pain
متوقف نشو، فردا درد و رنجی احساس نمیکنی
Just keep moving, oh
فقط به حرکت کردن ادامه بده
Don’t stop the past’ll trip you up
متوقف نشو که گذشته تو رو به اشتباه میندازه
You know, right now’s gotta be enough
میدونی که کافیه تو لحظه حال زندگی کنی
Just keep moving, oh
فقط به حرکت کردن ادامه بده

Go, go, go
حرکت کن، ادامه بده
Figure it out, figure it out, but don’t stop moving
یه کاریش میکنی، یه کاریش میکنی، فقط متوقف نشو
Go, go, go
حرکت کن، ادامه بده
Figure it out, figure it out, you can do this
یه کاریش میکنی، یه کاریش میکنی، میتونی از پسش بر بیایی

So, my love, keep on running
پس به پیشروی ادامه بده عشقم
You gotta get through today, yeah, yeah
باید امروزو پشت سر بذاری، آره، آره
There, my love, keep on running
خودشه عشقم به پیشروی ادامه بده
Gotta keep those tears at bay, oh
باید جلوی اون اشکا رو بگیری
Oh, my love, don’t stop burning
عشقم مانع چیزی که در حال سوختنه نشو
Gonna send them up in flames
بذار تو شعله های آتیش از بین برن
In flames
تو شعله های آتیش

In flames
تو شعله های آتیش
In flames
تو شعله های آتیش

Go, go, go
حرکت کن، ادامه بده
Figure it out, figure it out, but don’t stop moving
یه کاریش میکنی، یه کاریش میکنی، فقط متوقف نشو
Go, go, go
حرکت کن، ادامه بده
Figure it out, figure it out, you can do this
یه کاریش میکنی، یه کاریش میکنی، میتونی از پسش بر بیایی

So, my love, keep on running
پس به پیشروی ادامه بده عشقم
You gotta get through today, yeah, yeah
باید امروزو پشت سر بذاری، آره، آره
There, my love, keep on running
خودشه عشقم به پیشروی ادامه بده
Gotta keep those tears at bay, oh
باید جلوی اون اشکا رو بگیری
Oh, my love, don’t stop burning
عشقم مانع چیزی که در حال سوختنه نشو
Gonna send them up in flames
بذار تو شعله های آتیش از بین برن
In flames
تو شعله های آتیش

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.9

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00