2016-2020پاپ

Attention

Download

Attention By Charlie Puth

Oh-oh, ooh
You’ve been runnin’ round, runnin’ round, runnin’ round throwin’ that dirt all on my name
رفتی اینور اونور و پشت سرم بد گفتی
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d call you up
چون میدونستی که آخرش بهت زنگ میزنم
You’ve been going round, going round, going round every party in L.A.
تو هر پارتی ای که تو لس آنجلس بود رفتی
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d be at one, oh
چون میدونستی که من تو یکیشون پیدام میشه

I know that dress is karma, perfume regret
میدونم چرا اون لباس رو پوشیدی، از بوی عطرت که نگم
You got me thinking ’bout when you were mine, oh
باعث شدی برگردم به اون روزایی که مال خودم بودی
And now I’m all up on ya, what you expect?
خب الان که تونستی توجهم رو جلب کنی، چه انتظاری داری؟
But you’re not coming home with me tonight
در کل قرار نیست امشب دو تایی بریم خونه من

You just want attention, you don’t want my heart
تو فقط میخوایی جلب توجه کنی، نمیخوایی دلمو به دست بیاری
Maybe you just hate the thought of me with someone new
شاید فقط از فکر اینکه نکنه من با یه آدم جدید باشم اذیت میشی
Yeah, you just want attention, I knew from the start
آره، تو فقط میخوایی جلب توجه کنی، از اولم میدونستم
You’re just making sure I’m never gettin’ over you
تو فقط میخوایی مطمئن شی که من هیچوقت بیخیالت نمیشم

you’ve been runnin’ round, runnin’ round, runnin’ round throwing that dirt all on my name
رفتی اینور اونور و پشت سرم بد گفتی
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d call you up
چون میدونستی که آخرش بهت زنگ میزنم
Baby, now that we’re, now that we’re, now that we’re right here standing face-to-face
عزیزم، حالا که بالاخره اینجا با هم روبه رو شدیم
You already know, already know, already know that you won, oh
تو از قبل میدونستی که به خواسته ت میرسی

I know that dress is karma (dress is karma), perfume regret
میدونم چرا اون لباس رو پوشیدی، از بوی عطرت که نگم
You got me thinking ’bout when you were mine (you got me thinking ’bout when you were mine)
باعث شدی برگردم به اون روزایی که مال خودم بودی
And now I’m all up on ya (all up on ya), what you expect? (oh baby)
خب الان که تونستی توجهم رو جلب کنی، چه انتظاری داری؟
But you’re not coming home with me tonight (oh no)
در کل قرار نیست امشب دو تایی بریم خونه من

You just want attention, you don’t want my heart
تو فقط میخوایی جلب توجه کنی، نمیخوایی دلمو به دست بیاری
Maybe you just hate the thought of me with someone new
شاید فقط از فکر اینکه نکنه من با یه آدم جدید باشم اذیت میشی
Yeah, you just want attention, I knew from the start
آره، تو فقط میخوایی جلب توجه کنی، از اولم میدونستم
You’re just making sure I’m never gettin’ over you, oh
تو فقط میخوایی مطمئن شی که من هیچوقت بیخیالت نمیشم

What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?
(What are you doin’?)
داری با من چیکار میکنی، چیکار میکنی، هان؟
What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?
(What are you doin’?)
داری با من چیکار میکنی، چیکار میکنی، هان؟
What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?
(What are you doin’?)
داری با من چیکار میکنی، چیکار میکنی، هان؟
What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?
داری با من چیکار میکنی، چیکار میکنی، هان؟

I know that dress is karma, perfume regret
میدونم چرا اون لباس رو پوشیدی، از بوی عطرت که نگم
You got me thinking ’bout when you were mine
باعث شدی برگردم به اون روزایی که مال خودم بودی
And now I’m all up on ya, what you expect?
خب الان که تونستی توجهم رو جلب کنی، چه انتظاری داری؟
But you’re not coming home with me tonight
در کل قرار نیست امشب دو تایی بریم خونه من

You just want attention, you don’t want my heart
تو فقط میخوایی جلب توجه کنی، نمیخوایی دلمو به دست بیاری
Maybe you just hate the thought of me with someone new
شاید فقط از فکر اینکه نکنه من با یه آدم جدید باشم اذیت میشی
Yeah, you just want attention, I knew from the start
آره، تو فقط میخوایی جلب توجه کنی، از اولم میدونستم
You’re just making sure I’m never gettin’ over you (over you)
تو فقط میخوایی مطمئن شی که من هیچوقت بیخیالت نمیشم

What are you doin’ to me? (hey) what are you doin’, huh? (what are you doin’, what?)
(What are you doin’, to me? What are you doin’, huh?)
داری با من چیکار میکنی، چیکار میکنی، هان؟

Yeah, you just want attention, I knew from the start
(What are you doin’, to me? What are you doin’, huh?)
آره، تو فقط میخوایی جلب توجه کنی، از اولم میدونستم
داری با من چیکار میکنی، چیکار میکنی، هان؟
You’re just making sure I’m never gettin’ over you
(What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?)
تو فقط میخوایی مطمئن شی که من هیچوقت بیخیالت نمیشم
داری با من چیکار میکنی، چیکار میکنی، هان؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 7) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00