1950-2000پاپ

Cosmic Girl

Download

Cosmic Girl By Modern Talking

The heart of the ocean told me, you’re the only one
از قلب اقیانوس رو گردنت فهمیدم، همونی هستی که میخوام
You’re like a rose in the snow, and you need the sun
مثل گل رزی هستی که زیر برفه و به نور خورشید نیاز داری
And my heart is crying, when your love is dying
وقتی عشقت کمرنگ میشه از ته دلم گریه میکنم
What have I got to do
چیکار باید بکنم
And I’m tossing and turning, my heart is burning
از بیخوابی تو جام وول میخورم، دلم داره آتیش میگیره
We’re more than two
ما فراتر از یه رابطه دو نفره ایم

You’re my cosmic girl, you are in my mind
تو عشق آسمانی منی، همیشه تو خاطرم هستی
And a girl like you, is so hard to find
و پیدا کردن یکی مثل تو خیلی سخته
You’re my cosmic girl, from rainbow two
تو عشق آسمانی منی، اهل رنگین کمان ها
And to hell and back, I will go for you
و بخاطر تو میمیرم و زنده میشم

Oh cosmic girl come hear my heart
عشق آسمانی بیا و به حرف دلم گوش بده
I’ll never try to break apart
هیچوقت کاری نمیکنم که از هم جدا بشیم
Oh cosmic girl, give me some time
عشق آسمانی، بهم یکم فرصت بده
I swear you’re always on my mind
قسم میخورم که تا همیشه تو خاطرم میمونی

You are like the sunshine and I kiss away the rain
مثل خورشید میتابی و من به باران غم بوسه خداحافظی میزنم
I tell you I miss you baby can’t we be friends
بهت میگم دلم برات تنگ شده عزیزم نمیشه با هم آشتی کنیم
Let’s stay together, here and forever
بیا تا همیشه کنار هم بمونیم
It’s good for me, good for you
خوش به حالم میشه، خوش به حالت میشه
The heart of the ocean, is always in motion
قلب اقیانوس روی گردنت همیشه در حال تکون خوردنه
What can I do?
چجوری جلو احساساتمو بگیرم؟

You’re my cosmic girl, you are in my mind
تو عشق آسمانی منی، همیشه تو خاطرم هستی
And a girl like you, is so hard to find
و پیدا کردن یکی مثل تو خیلی سخته
You’re my cosmic girl, from rainbow two
تو عشق آسمانی منی، اهل رنگین کمان ها
And to hell and back, I will go for you
و بخاطر تو میمیرم و زنده میشم

Oh cosmic girl come hear my heart
عشق آسمانی بیا و به حرف دلم گوش بده
I’ll never try to break apart
هیچوقت کاری نمیکنم که از هم جدا شیم
Oh cosmic girl, give me some time
عشق آسمانی، بهم یکم فرصت بده
I swear you’re always on my mind
قسم میخورم که تا همیشه تو خاطرم میمونی

You’re my cosmic girl, you are in my mind
تو عشق آسمانی منی، همیشه تو خاطرم هستی
And a girl like you, is so hard to find
و پیدا کردن یکی مثل تو خیلی سخته
You’re my cosmic girl, from rainbow two
تو عشق آسمانی منی، اهل رنگین کمان ها
And to hell and back, I will go for you
و بخاطر تو میمیرم و زنده میشم

Oh cosmic girl come hear my heart
عشق آسمانی بیا و به حرف دلم گوش بده
I’ll never try to break apart
هیچوقت کاری نمیکنم که از هم جدا شیم
Oh cosmic girl, give me some time
عشق آسمانی، بهم یکم فرصت بده
I swear you’re always on my mind
قسم میخورم که تا همیشه تو خاطرم میمونی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00