2016-2020پاپ

Chained To The Rhythm

Download

Chained To The Rhythm By Katy Perry
Ft. Skip Marley

Are we crazy?
یعنی دیوونه شدیم؟
Living our lives through a lens
زندگی رو از دریچه چشم ها تجربه میکنیم
Trapped in our white-picket fence
تو حصار ذهنی خودمون گرفتار شدیم
Like ornaments
مثل لوازم دکوری

So comfortable, we’re livin’ in a bubble, a bubble
خیلی راحت داریم تو یه حباب خیالی زندگی میکنیم
So comfortable, we cannot see the trouble, the trouble
خیلی راحت نمیتونیم یه همچین مشکلی رو ببینیم

Aren’t you lonely up there in Utopia?
تو اون ناکجاآباد احساس تنهایی نمیکنین؟
Where nothing will ever be enough
جایی که هیچ وقت هیچی اونجور که باید نیست
Happily numb
یه بی حسی خود خواسته

So comfortable, we’re livin’ in a bubble, a bubble
خیلی راحت داریم تو یه حباب خیالی زندگی میکنیم
So comfortable, we cannot see the trouble, the trouble (aha)
خیلی راحت نمیتونیم یه همچین مشکلی رو ببینیم

So put your rose-colored glasses on
پس عینک خوشبینیتون رو بزنید
And party on (woo)
و مهمونی رو شروع کنید

Turn it up, it’s your favorite song
صداشو ببرید بالا، این آهنگه مورد علاقه تونه
Dance, dance, dance to the distortion
برقصید، برقصید، با این تحریف ها پایکوبی کنید
Turn it up, keep it on repeat
صداشو زیادش کنید، بذارید رو حالت تکرار بمونه
Stumbling around like a wasted zombie
مثل یه مرده متحرک مست تلو تلو بخورین
Yeah, we think we’re free (aha)
آره، فکر میکنیم که آزاد و رها هستیم
Drink, this one’s on me
نوش، این یکی رو مهمون من
We’re all chained to the rhythm
همه‌مون به این ریتم زنجیر شدیم
To the rhythm, to the rhythm
به این ریتم، به این ریتم

Turn it up, it’s your favorite song
صداشو ببرید بالا، این آهنگه مورد علاقه تونه
Dance, dance, dance to the distortion
برقصید، برقصید، با این تحریف ها پایکوبی کنید
Turn it up, keep it on repeat
صداشو زیادش کنید، بذارید رو حالت تکرار بمونه
Stumbling around like a wasted zombie
مثل یه مرده متحرک مست تلو تلو بخورین
Yeah, we think we’re free (aha)
آره، فکر میکنیم که آزاد و رها هستیم
Drink, this one’s on me
نوش، این یکی رو مهمون من
We’re all chained to the rhythm
همه‌مون به این ریتم زنجیر شدیم
To the rhythm, to the rhythm
به این ریتم، به این ریتم

Are we tone deaf?
یعنی گوش شنوایی نداریم؟
Keep sweeping it under the mat
مثل کبک سرمون رو کردیم تو برف
Thought we could do better than that
فکر میکردیم میتونیم بهتر از این انجامش بدیم
I hope we can
امیدوارم بتونیم

So comfortable, we’re livin’ in a bubble, a bubble
خیلی راحت داریم تو یه حباب خیالی زندگی میکنیم
So comfortable, we cannot see the trouble, the trouble (aha)
خیلی راحت نمیتونیم یه همچین مشکلی رو ببینیم

So put (so put)
Your rose-colored glasses on
پس عینک خوشبینیتون رو بزنید
And party on (woo)
و مهمونی رو شروع کنید

Turn it up, it’s your favorite song
صداشو ببرید بالا، این آهنگه مورد علاقه تونه
Dance, dance, dance to the distortion
برقصید، برقصید، با این تحریف ها پایکوبی کنید
Turn it up, keep it on repeat
صداشو زیادش کنید، بذارید رو حالت تکرار بمونه
Stumbling around like a wasted zombie
مثل یه مرده متحرک مست تلو تلو بخورین
Yeah, we think we’re free (aha)
آره، فکر میکنیم که آزاد و رها هستیم
Drink, this one’s on me
نوش، این یکی رو مهمون من
We’re all chained to the rhythm
همه‌مون به این ریتم زنجیر شدیم
To the rhythm, to the rhythm
به این ریتم، به این ریتم

Turn it up, it’s your favorite song
صداشو ببرید بالا، این آهنگه مورد علاقه تونه
Dance, dance, dance to the distortion
برقصید، برقصید، با این تحریف ها پایکوبی کنید
Turn it up, keep it on repeat
صداشو زیادش کنید، بذارید رو حالت تکرار بمونه
Stumbling around like a wasted zombie
مثل یه مرده متحرک مست تلو تلو بخورین
Yeah, we think we’re free (aha)
آره، فکر میکنیم که آزاد و رها هستیم
Drink, this one’s on me
نوش، این یکی رو مهمون من
We’re all chained to the rhythm
همه‌مون به این ریتم زنجیر شدیم
To the rhythm, to the rhythm (woah-oh-oh)
به این ریتم، به این ریتم

It is my desire
درخواست من اینه
Break down the walls to connect, inspire
برای ارتباط گرفتن و الهامات درونی، موانع رو از بین ببرین
Ayy, up in your high place, liars
به جایگاه برتر و واقعیتون برگردین، دروغگوها
Time is ticking for the empire
زمان داره برای این امپراطوری به پایان میرسه
The truth they feed is feeble
حقیقتی که به خوردتون میدن واقعی نیست
As so many times before
مثل خیلی از دفعه های قبل
The greed of all the people
حرص و طمع آدما باعث میشه که اونا
They stumbling and fumbling
تلو تلو بخورن و بی هدف دنبال یه چیزی بگردن
And we about to riot
ولی ما در شرف یه شورش هستیم
They woke up, they woke up the lions (woo)
اونا شیرهای خفته رو بیدار کردن

Turn it up, it’s your favorite song (hey-oh-oh)
صداشو ببرید بالا، این آهنگه مورد علاقه تونه
Dance, dance, dance to the distortion
برقصید، برقصید، با این تحریف ها پایکوبی کنید
Turn it up, keep it on repeat
صداشو زیادش کنید، بذارید رو حالت تکرار بمونه
Stumbling around like a wasted zombie (like a wasted zombie)
مثل یه مرده متحرک مست تلو تلو بخورین
Yeah, we think we’re free (aha)
آره، فکر میکنیم که آزاد و رها هستیم
Drink, this one’s on me
نوش، این یکی رو مهمون من
We’re all chained to the rhythm
همه‌مون به این ریتم زنجیر شدیم
To the rhythm, to the rhythm (we’re all chained to the rhythm)
به این ریتم، به این ریتم، همه‌مون به این ریتم زنجیر شدیم

It goes on, and on, and on (turn it up)
این ماجرا ادامه داره و ادامه داره
(It goes) It goes on, and on, and on (turn it up)
(It goes on, and on, and on, and on)
این ماجرا ادامه داره و ادامه داره
It goes on, and on, and on (on, and on, and on)
این ماجرا ادامه داره و ادامه داره
‘Cause we’re all chained to the rhythm
چون همه‌مون به این ریتم زنجیر شدیم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 14) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00