2016-2020پاپ

Back to Life

Download

Back to Life By Hailee Steinfeld

‘Cause I’m bringin’ you back to life
آخه من دارم تو رو به زندگی برمیگردونم

Our love’s enough
عشقمون اونقدر هست که
Transcending us through space and time
ما رو به فراتر از زمان و مکان ببره
It’s holdin’ up
باعث میشه دوام بیاریم
It keeps you and me intertwined
کاری میکنه که من و تو جدایی ناپذیر باشیم

What’s a pipe dream if you ain’t tryna do it?
رویای محال چه معنایی میده اگه هیچ تلاشی براش نکنی؟
What’s a heartbreak if you ain’t cryin’ all through it?
قلب شکسته چه معنایی میده اگه دائما براش اشک نریزی؟
What’s a sunset if you ain’t ridin’ into it?
غروب آفتاب چه معنایی میده اگه نزنی به دل جاده؟
Let’s drive into it
بیا بریم تو غروب جاده

‘Cause I’m bringin’ you back (back) to life
آخه من دارم تو رو به زندگی برمیگردونم
And I know that you’re gone but I swear that you’re here
و میدونم دیگه رفتی ولی حاضرم قسم بخورم که همین جایی
It’s a feelin’ that won’t disappear
این حسیه که از بین نمیره
And you’re bringin’ me back (back) to life
و تو داری منو به زندگی برمیگردونی
I was lookin’ for somethin’ that I couldn’t find
من دنبال چیزی میگشتم که نمیتونستم پیداش کنم
It’s a feeling you give me inside
همین حسی که دارم با تو تجربه میکنم

Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
‘Cause I’m bringin’ you back to life
آخه من دارم تو رو به زندگی برمیگردونم
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
(Back to life)
به زندگی

Our memories
خاطراتمون
They’re more than just our history (Our history)
فراتر از این حرف هاست که اسمشو بذاریم سرگذشت
They lift me up
با اونا اوج میگیرم
They flow like electricity (No, no, no)
و مثل جریان برق بهم انرژی میدن

What’s a pipe dream if you ain’t tryna do it?
رویای محال چه معنایی میده اگه هیچ تلاشی براش نکنی؟
What’s a heartbreak if you ain’t cryin’ all through it?
قلب شکسته چه معنایی میده اگه دائما براش اشک نریزی؟
What’s a sunset if you ain’t ridin’ into it?
غروب آفتاب چه معنایی میده اگه نزنی به دل جاده؟
Let’s drive into it
بیا بریم تو غروب جاده

‘Cause I’m bringin’ you back (back) to life
آخه من دارم تو رو به زندگی برمیگردونم
And I know that you’re gone but I swear that you’re here
و میدونم دیگه رفتی ولی حاضرم قسم بخورم که همین جایی
It’s a feelin’ that won’t disappear
این حسیه که از بین نمیره
And you’re bringin’ me back (back) to life
و تو داری منو به زندگی برمیگردونی
I was lookin’ for somethin’ that I couldn’t find
من دنبال چیزی میگشتم که نمیتونستم پیداش کنم
It’s a feeling you give me inside
همین حسی که دارم با تو تجربه میکنم

Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
‘Cause I’m bringin’ you back to life
آخه من دارم تو رو به زندگی برمیگردونم
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh

I can see you in the night
میتونم تو تاریکی شب ببینمت
Comin’ through like flashin’ lights
مثل ستاره های چشمک زن از راه میرسی
When the world is passin’ by
همون لحظه که دنیا داره ازم عبور میکنه
Oh, oh, oh
I can see you in the night
میتونم تو تاریکی شب ببینمت
Comin’ through like flashin’ lights
مثل ستاره های چشمک زن از راه میرسی
When the world is passin’ by
همون لحظه که دنیا داره ازم عبور میکنه
Oh, oh, oh (Oh)

‘Cause I’m bringin’ you back (back) to life
آخه من دارم تو رو به زندگی برمیگردونم
And I know that you’re gone but I swear that you’re here
و میدونم دیگه رفتی ولی حاضرم قسم بخورم که همین جایی
It’s a feeling that won’t disappear
این حسیه که از بین نمیره
And you’re bringin’ me back (back) to life
و تو داری منو به زندگی برمیگردونی
I was lookin’ for somethin’ that I couldn’t find
من دنبال چیزی میگشتم که نمیتونستم پیداش کنم
It’s a feelin’ you give me inside
همین حسی که دارم با تو تجربه میکنم
‘Cause I’m bringin’ you back
آخه من دارم تو رو برمیگردونم
‘Cause I’m bringin’ you back
آخه من دارم تو رو برمیگردونم
‘Cause I’m bringin’ you back to life
آخه من دارم تو رو به زندگی برمیگردونم
‘Cause I’m bringin’ you back to life
آخه من دارم تو رو به زندگی برمیگردونم
And you’re bringin’ me back
و تو داری منو برمیگردونی
(And you’re bringin’ me back)
و تو داری منو برمیگردونی
And you’re bringin’ me back
و تو داری منو برمیگردونی
And you’re bringin’ me back to life
و تو داری منو به زندگی برمیگردونی
This feeling’s comin’ back to life
این احساس داره به زندگیمون برمیگرده

Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
‘Cause I’m bringin’ you back to life
آخه من دارم تو رو به زندگی برمیگردونم
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
This feeling’s comin’ back to life
این احساس داره به زندگیمون برمیگرده

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00