1950-2000آر اند بی / سول

You Are Not Alone

Download

You Are Not Alone By Michael Jackson

Another day has gone, I’m still all alone
یه روز دیگه هم رفت و من هنوزم تنهام
How could this be? You’re not here with me
چطور همچین چیزی ممکنه؟ اینکه تو پیش من نباشی
You never said goodbye, someone tell me, why
بدون خداحافظی رفتی، یکی دلیلشو بهم بگه
Did you have to go and leave my world so cold?
مجبور بودی بری و دنیامو سرد و بی روح رها کنی؟

Every day, I sit and ask myself, “How did love slip away?”
هر روز میشینم و از خودم میپرسم، چی شد که عشقمون از بین رفت؟
Something whispers in my ear and says
یه صدای آرومی به گوشم میاد که میگه

That you are not alone, I am here with you
تو تنها نیستی، من اینجا کنارتم
Though you’re far away, I am here to stay
هرچند ازم دوری، همینجا کنارت میمونم
But you are not alone, I am here with you
ولی تو تنها نیستی، من اینجا کنارتم
Though we’re far apart, you’re always in my heart
هرچند از هم جدا شدیم، جات همیشه تو قلبمه
But you are not alone
به هر حال تو تنها نیستی

‘Lone, ‘lone
تنها، تنها
Why, ‘lone
تنها چرا

Just the other night, I thought I heard you cry
بازم یه شب دیگه، فکر کردم صدای گریه ت رو شنیدم
Asking me to come and hold you in my arms
ازم خواستی بیام و بغلت کنم
I can hear your prayers, your burdens, I will bear
میتونم صدای دعاهات رو بشنوم، بار مشکلاتت رو خودم به دوش میکشم
But first I need your hand, then forever can begin
ولی اول از همه به دستات نیاز دارم، بعد عشقمون میتونه همیشگی شه

Every day I sit and ask myself, “How did love slip away?”
هر روز میشینم و از خودم میپرسم، چی شد که عشقمون از بین رفت؟
Something whispers in my ear and says
یه صدای آرومی به گوشم میاد که میگه

That you are not alone, I am here with you
تو تنها نیستی، من اینجا کنارتم
Though you’re far away, I am here to stay
هرچند ازم دوری، همینجا کنارت میمونم
But you are not alone, I am here with you
ولی تو تنها نیستی، من اینجا کنارتم
Though we’re far apart, you’re always in my heart
هرچند از هم جدا شدیم، جات همیشه تو قلبمه
But you are not alone
به هر حال تو تنها نیستی

Oh, whisper three words and I’ll come runnin’, fly
بگو که دوستم داری تا من با اشتیاق بیام پیشت، پرواز کنم
And girl you know that I’ll be there
و دختر میدونی که میام پیشت
I’ll be there
میام پیشت

That you are not alone, I am here with you
تو تنها نیستی، من اینجا کنارتم
Though you’re far away, I am here to stay
هرچند ازم دوری، همینجا کنارت میمونم
But you are not alone, I am here with you
ولی تو تنها نیستی، من اینجا کنارتم
Though we’re far apart, you’re always in my heart
هرچند از هم جدا شدیم، جات همیشه تو قلبمه

That you are not alone, I am here with you
تو تنها نیستی، من اینجا کنارتم
(You are not alone, I am here with you)
تو تنها نیستی، من اینجا کنارتم
Though you’re far away, I am here to stay
هرچند ازم دوری، همینجا کنارت میمونم
(Though you’re far away, you and me)
هرچند ازم دوری، من و تو
But you are not alone, I am here with you
ولی تو تنها نیستی، من اینجا کنارتم
(You are always in my heart)
تو همیشه جات تو قلبمه
Though we’re far apart, you’re always in my heart
هرچند از هم جدا شدیم، جات همیشه تو قلبمه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 15) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00