2001-2010پاپ

Bad Romance

Download

Bad Romance By Lady Gaga

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Caught in a bad romance
گرفتار یه رابطه عاشقانه بد شدم
Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Caught in a bad romance
گرفتار یه رابطه عاشقانه بد شدم

Ra-ra, ah-ah-ah
Roma, roma-ma
Gaga, ooh, la-la
Want your bad romance
رابطه عاشقانه بدتم میخوام
Ra-ra-ah-ah-ah
Roma, roma-ma
Gaga, ooh, la-la
Want your bad romance
رابطه عاشقانه بدتم میخوام

I want your ugly, I want your disease
بد قیافه بودنتو میخوام، حال بدتو میخوام
I want your everything as long as it’s free
تا وقتی که حق انتخاب دارم همه چیزتو میخوام
I want your love
عشقتو میخوام
Love, love, love, I want your love (Oh, ey)
عشق، عشق، عشقتو میخوام
I want your drama, the touch of your hand (Hey!)
حرف و حدیثاتو، گرفتن دستاتو میخوام
I want your leather-studded kiss in the sand
بوسه های (شلاق) چرمی و خاردارتو رو ساحل شنی میخوام
I want your love
عشقتو میخوام
Love, love, love, I want your love
عشق، عشق، عشقتو میخوام
(Love, love, love, I want your love)
عشق، عشق، عشقتو میخوام

You know that I want you
میدونی که میخوامت
And you know that I need you
و میدونی که بهت نیاز دارم
I want it bad, your bad romance
بدجوری میخوامش، رابطه عاشقانه ناجورتو

I want your love, and I want your revenge
عشقتو میخوام، تلافی کردنتو میخوام
You and me could write a bad romance
من و تو میتونیم یه داستان عاشقانه بد رو بنویسیم
(Oh-oh-oh-oh-oh)
I want your love, and all your lover’s revenge
عشقتو میخوام، و انتقام جویی خاطرخواهاتو میخوام
You and me could write a bad romance
من و تو میتونیم یه داستان عاشقانه ناجور رو بنویسیم
Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Caught in a bad romance
گرفتار یه رابطه عاشقانه بد شدم
Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Caught in a bad romance
گرفتار یه رابطه عاشقانه بد شدم

Ra-ra, ah-ah-ah
Roma-roma-ma
Gaga, ooh, la-la
Want your bad romance
رابطه عاشقانه بدتم میخوام

I want your horror, I want your design
ترس و وحشتت رو میخوام، طرح و برنامتو میخوام
‘Cause you’re a criminal as long as you’re mine
آخه تا وقتی که مال منی یه مجرم به حساب میایی
I want your love
عشقتو میخوام
Love, love, love, I want your love (Uh)
عشق، عشق، عشقتو میخوام
I want your psycho, your vertigo schtick (Hey!)
روان پریش بودنتو، سرگیجه های دائمیتو میخوام
Want you in my rear window, baby, you’re sick
میخوام رو صندلی عقب ماشین ببینمت، عزیزم، تو حالت خوب نیست
I want your love
عشقتو میخوام
Love, love, love, I want your love
عشق، عشق، عشقتو میخوام
(Love, love, love, I want your love)
عشق، عشق، عشقتو میخوام

You know that I want you
میدونی که میخوامت
And you know that I need you (‘Cause I’m a free bitch, baby)
و میدونی که بهت نیاز دارم، آخه من مثل چی آزادم عزیزم
I want it bad, your bad romance
بدجوری میخوامش، رابطه عاشقانه ناجورتو

I want your love, and I want your revenge
عشقتو میخوام، تلافی کردنتو میخوام
You and me could write a bad romance
من و تو میتونیم یه داستان عاشقانه بد رو بنویسیم
(Oh-oh-oh-oh-oh)
I want your love, and all your lover’s revenge
عشقتو میخوام، و انتقام جویی خاطرخواهاتو میخوام
You and me could write a bad romance
من و تو میتونیم یه داستان عاشقانه بد رو بنویسیم
Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Caught in a bad romance
گرفتار یه رابطه عاشقانه بد شدم
Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Caught in a bad romance
گرفتار یه رابطه عاشقانه بد شدم

Ra-ra-ah-ah-ah
Roma-roma-ma
Gaga, ooh, la-la
Want your bad romance
رابطه عاشقانه بدتم میخوام
Ra-ra-ah-ah-ah
Roma, roma-ma
Gaga, ooh, la-la
Want your bad romance
رابطه عاشقانه بدتم میخوام

Walk, walk, fashion, baby
مثل مدلا راه برو عزیزم
Work it, move that bitch crazy
اون لعنتی رو تکون بده ببینم
Walk, walk, fashion, baby
مثل مدلا راه برو عزیزم
Work it, move that bitch crazy
اون لعنتی رو تکون بده ببینم
Walk, walk, fashion, baby
مثل مدلا راه برو عزیزم
Work it, move that bitch crazy
اون لعنتی رو تکون بده ببینم
Walk, walk, passion, baby
با شور و شوق راه برو عزیزم
Work it, I’m a free bitch, baby
من مثل چی آزادم عزیزم

I want your love, and I want your revenge
عشقتو میخوام، تلافی کردنتو میخوام
I want your love, I don’t wanna be friends
من عشقتو میخوام، نمیخوام دوست معمولی باشیم
Je veux ton amour, et je veux ta revanche
Je veux ton amour, I don’t wanna be friends
نمیخوام دوست معمولی باشیم
(Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh)
(I want your bad romance)
رابطه عاشقانه بدتم میخوام
(I want your bad romance) No, I don’t wanna be friends
رابطه عاشقانه بدتم میخوام، نه، نمیخوام دوست معمولی باشیم
(I want your bad romance) (Caught in a bad romance)
رابطه عاشقانه بدتم میخوام، گرفتار یه رابطه عاشقانه بد شدم
(I want your bad romance) I don’t wanna be friends
رابطه عاشقانه بدتم میخوام، نه، نمیخوام دوست معمولی باشیم
(Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh)
(I want your bad romance)
رابطه عاشقانه بدتم میخوام
(I want your bad romance) Want your bad romance
رابطه عاشقانه بدتم میخوام، رابطه عاشقانه بدتم میخوام
(I want your bad romance) (Caught in a bad romance)
رابطه عاشقانه بدتم میخوام، گرفتار یه رابطه عاشقانه بد شدم
Want your bad romance
رابطه عاشقانه بدتم میخوام

I want your love, and I want your revenge
عشقتو میخوام، تلافی کردنتو میخوام
You and me could write a bad romance
من و تو میتونیم یه داستان عاشقانه بد رو بنویسیم
(Oh-oh-oh-oh-oh)
I want your love, and all your lover’s revenge
عشقتو میخوام، و انتقام جویی خاطرخواهاتو میخوام
You and me could write a bad romance
من و تو میتونیم یه داستان عاشقانه بد رو بنویسیم
Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh (Want your bad romance)
رابطه عاشقانه بدتم میخوام
Oh-oh-oh
Caught in a bad romance (Want your bad romance)
گرفتار یه رابطه عاشقانه بد شدم، رابطه عاشقانه بدتم میخوام
Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh (Want your bad romance)
رابطه عاشقانه بدتم میخوام
Oh-oh-oh
Caught in a bad romance
گرفتار یه رابطه عاشقانه بد شدم

Ra-ra-ah-ah-ah
Roma, roma-ma
Gaga, ooh, la-la
Want your bad romance
رابطه عاشقانه بدتم میخوام

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 19) میانگین امتیازات: 3.8

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00