2011-2015پاپ

Love Me Again

Download

Love Me Again By John Newman

Know I’ve done wrong
میدونم اشتباه کردم
I left your heart torn
با یه دل شکسته رهات کردم
Is that what devils do?
این کاریه که شیاطین انجام میدن؟
Took you so low
برات ارزش قائل نشدم
Where only fools go
مثل احمقا باهات رفتار کردم
I shook the angel in you
به فرشته ای که تو وجودته آسیب زدم

Now I’m rising from the ground
حالا دارم از زمین بلند میشم
Rising up to you
به سمت تو میام
Filled with all the strength I found
سرشار از قدرتی که به دست آوردم
There’s nothing I can’t do
کاری نیست که از پسش بر نیام

I need to know now, know now
الان باید بدونم، باید بدونم
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
I need to know now, know now
الان باید بدونم، باید بدونم
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
I need to know now, know now
الان باید بدونم، باید بدونم
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
I need to know now, know now
الان باید بدونم، باید بدونم
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟

It’s unforgivable
این غیر قابل بخششه
I stole and burnt your soul
روحتو دزدیدم و نابود کردم
Is that what demons do?
این کاریه که اهریمن ها انجام میدن؟
They rule the worst of me
شیاطین) به شخصیت بد من مسلط شدن)
Destroy everything
همه چی رو نابود کردن
They bring down angels like you
اونا فرشته ای مثل تو رو زمین زدن

Now I’m rising from the ground
حالا دارم از زمین بلند میشم
Rising up to you
به سمت تو میام
Filled with all the strength I found
سرشار از قدرتی که به دست آوردم
There’s nothing I can’t do
کاری نیست که از پسش بر نیام

I need to know now, know now
الان باید بدونم، باید بدونم
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
I need to know now, know now
الان باید بدونم، باید بدونم
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
(Can you love me again?)
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟

I told you once, I can’t do this again
یبار بهت گفتم، نمیتونم دوباره اینکارو انجام بدم
Do this again, oh lord
دوباره اینکارو انجام بدم، آه خدا
I told you once, I can’t do this again
یبار بهت گفتم، نمیتونم دوباره اینکارو انجام بدم
Do this again, oh no
دوباره اینکارو انجام بدم، آه نه

I need to know now, know now
الان باید بدونم، باید بدونم
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
I need to know now, know now
الان باید بدونم، باید بدونم
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
I need to know now, know now
الان باید بدونم، باید بدونم
(Can you love me again?)
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
(Can you love me again?)
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟
Can you love me again?
میتونی دوباره عاشقم بشی؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00