2011-2015پاپ

Cliche

Download

Cliche By Alexandra Stan

I feel so good when I spend all my time with you
وقتی تموم لحظه هامو با تو سر میکنم حال دلم خیلی خوبه
I feel so safe after all we’ve been going through
بعد از تجربه هایی که با هم داشتیم کنارت احساس امنیت میکنم
When I’m looking in your eyes
وقتی تو چشات نگاه میکنم
I can see that you want me too
میتونم بفهمم که تو هم منو میخوایی
So go on
پس همینجوری باش
I feel so good when I spend all my time with you
وقتی تموم لحظه هامو با تو سر میکنم حال دلم خیلی خوبه

When the night is gonna get to you
وقتی که شب داره تاثیر بدی روت میذاره
We’re gonna scream my love, even dance forever
دوتایی دیوونه بازی در میاریم عشقم و حتی میتونیم تا ابد برقصیم
And I’m gonna be in your groove
و میخوام با ریتم بدنت هماهنگ باشم
I’m gonna dance with you until the night comes to an end
میخوام تا وقتی که شب به صبح میرسه باهات برقصم

Hush hush, baby, don’t you know, we are not a cliche
هیس عزیزم، مگه نمیدونی که رابطه ما سطحی و کلیشه ای نیست
Hush hush, baby, don’t you want us to sway the same way
هیس عزیزم، مگه نمیخواستی هماهنگ با هم برقصیم
Hush hush, baby, it’s been a wonderful day
هیس عزیزم، امروز چه روز بی نظیری شد
And when the night comes near we gonna need a replay
و وقتی شب از راه رسید باید دوباره تکرارش کنیم
Hush hush, baby, don’t you know, we are not a cliche
هیس عزیزم، مگه نمیدونی که رابطه ما سطحی و کلیشه ای نیست

I feel so good, is gonna move me so close to you
حال دلم خیلی خوبه، این احساس منو خیلی به تو نزدیک میکنه
I feel so safe I could go all the way with you
کنارت احساس امنیت میکنم و میتونم تا آخرش باهات باشم

When the night is gonna get to you
وقتی که شب داره تاثیر بدی روت میذاره
We’re gonna scream my love, even dance forever
دوتایی دیوونه بازی در میاریم عشقم و حتی میتونیم تا ابد برقصیم
And I’m gonna be in your groove
و میخوام با ریتم بدنت هماهنگ باشم
I’m gonna dance with you until the night comes to an end
میخوام تا وقتی که شب به صبح میرسه باهات برقصم

Hush hush, baby, don’t you know, we are not a cliche
هیس عزیزم، مگه نمیدونی که رابطه ما سطحی و کلیشه ای نیست
Hush hush, baby, don’t you want us to sway the same way
هیس عزیزم، مگه نمیخواستی هماهنگ با هم برقصیم
Hush hush, baby, it’s been a wonderful day
هیس عزیزم، امروز چه روز بی نظیری شد
And when the night comes near we gonna need a replay
و وقتی شب از راه رسید باید دوباره تکرارش کنیم
Hush hush, baby, don’t you know, we are not a cliche
هیس عزیزم، مگه نمیدونی که رابطه ما سطحی و کلیشه ای نیست

Hush hush
هیس هیس
Hush hush
هیس هیس
Hush hush
هیس هیس

Hush hush, baby, don’t you know, we are not a cliche, cliche
هیس عزیزم، مگه نمیدونی که رابطه ما سطحی و کلیشه ای نیست
Hush hush, baby, don’t you want us to sway the same way
هیس عزیزم، مگه نمیخواستی هماهنگ با هم برقصیم
Hush hush, baby, it’s been a wonderful day
هیس عزیزم، امروز چه روز بی نظیری شد
And when the night comes near we gonna need a replay
و وقتی شب از راه رسید باید دوباره تکرارش کنیم
Hush hush, baby, don’t you know, we are not a cliche
هیس عزیزم، مگه نمیدونی که رابطه ما سطحی و کلیشه ای نیست

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 0) میانگین امتیازات: 0

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00